Silva Männik • 26. august 1999 kell 22:00

Eesti ettevõtjatel puuduvad teadmised faktooringust

Joroen Kohnstamm ütles, et sarnaselt teiste arenevate turgudega pole ka Eesti ettevõtjad endale veel faktooringu teenuse olemasolu eriti teadvustanud.

«Sellepärast on selle teenuse pakkujatel kohustus uutel turgudel mitte ainult alustada klientide teenindamist, vaid ka turgu harida,» rääkis Kohnstamm. Tema sõnul on faktooringu mõistet sageli valesti tõlgendatud. Ta tõi näiteks Poola, kus faktooringu all teostati lihtsalt halbade laenude kogumist.

Kohnstammi sõnul on üks valearusaam see, et faktooringut vajavad vaid raskustesse sattunud firmad. Tegelikult on see üks ettevõtte kasvuinstrument, sest vastupidi pankadele, kes analüüsivad sageli poole aasta taguseid näitajaid, hindavad faktooringufirmad ettevõtte hetkelist müügivõimet, selgitas ta.

Eestis võis selline valearvamus tekkida ka sellepärast, et faktooringuteenuse müük elavnes just siis, kui majandusliku languse ajal pangad väga lihtsalt laenusid ei andnud, arutles Kohnstamm.

Kuigi Eestis pole ettevõtjad faktooringu võimalusi suures osas endale veel teadvustanud, on selle teenuse pakkujad siiski hea tasemega, märkis Kohnstamm.

Faktooring annab firmadele raha nende tasumata arvete vastu, seda nii sise- kui välismüügi osas. Samuti pakuvad faktooringufirmad ka arvete kogumise täisteenust ja kaitset lootusetute võlgade vastu.

FCI poolt pakutav rahvusvaheliste faktooringufirmade suhtes rakendatav kahe faktori süsteem kasutab võlgniku asukohariigi kohaliku faktooringupartneri oskuseid ja ressursse, et pakkuda krediidikaitset ja tegeleda arvete sissenõudmistega.

Balti riikide faktooringufirmadest kuulub FCI ketti vaid Hansa Capital. FCI-l on ligi 150 liiget 49 riigis. Hansa Capitali faktooringu kuue kuu käive ulatub 1,035 miljardi kroonini, olles suurim selle teenuse pakkuja Balti riikides.

Hetkel kuum