7. september 1999 kell 22:00

Valitsus kinnitas kiireloomuliselt eelnõu WTO tarvis

Valitsus kinnitas eelnõu kiireloomulisena, kuigi sellel puudus keskkonnaministeeriumi kooskõlastus.

Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse eelnõu sätestab toote nõuetele vastavuse hindamise ja tõendamise korra, sealhulgas kohustusliku korra.

Eelnõu seletuskirja järgi määratleb see ka tõendamisega tegelevate volitatud asutuste õiguste andmise alused, neile esitatavad nõuded ning tegevuse järelevalve ja vastutuse.

Nõuded, millele vastavust tõendada tuleb, kehtestatakse toodete või tootegruppide kohta käivate eriseadustega või nende alusel välja töötatud määrustega.

Eriseaduste koostajate ülesanne on arvestada toote ohutuse valdkonnas euronõuetega või neist erineva regulatsiooni määratlemisega.

Toote nõuetele vastavuse tõendamise seadust peab eelnõu seletuskirja kohaselt rakendama üksnes siis, kui eriseadus seda ette näeb.

Seaduse väljatöötamise tingis seni sama ala reguleerivate seaduste mittevastavus WTO ja Euroopa Liidu nõuetele. Need vastuolud takistasid ka WTO tehniliste kaubandustõkete vältimise lepingu ratifitseerimist riigikogus.

Toodete vaba liikumine ja ohutus, mida eelnõu reguleerib, on eelnõu autorite hinnangul Euroopa ühisturu funktsioneerimise nurgakivi.

Toote nõuetele vastavuse tõendamise seaduse eelnõu on üks neist 12 õigusaktist, mille Eesti peab vastu võtma, et saada sel sügisel WTO liikmeks.

Tõenäoliselt ei jõua riigikogu 31. oktoobriks WTOga liitumiseks vajalikke seadusi ja seadusemuudatusi siiski kinnitada, sest mitu eelnõu pole veel läbinud arutelu valitsuse tasandil.

Autor: BNS

Hetkel kuum