12 september 1999

Personaliotsing läheb kaasaegsemaks

Personaliotsinguks kasutatakse seni edukalt traditsioonilisi meetodeid: juhtide ja tippspetsialistide puhul sihtotsingut, spetsialistide leidmiseks avalikke konkursse, sh ka Interneti vahendusel (www.job.ee)

Viimasel ajal on räägitud personaliotsingust Internetis. Seoses sellega on tekkimas arusaam, et personaliotsing Internetis on efektiivne, kiire ja mõõduka hinnaga. Kuid kas töötaja otsingut saab võrrelda nn internetikaubandusega, mille abil me saame osta toitu, rõivaid, arvuteid ja autosid? Kas informatsiooni tööotsijast saab võrrelda informatsiooniga toodetest?

Nendele küsimustele vastuse andmiseks tuleb aru saada Interneti võimalustest personaliotsingul. Sisuliselt seisneb süsteem selles, et tööotsijal on võimalik jätta Interneti andmebaasi oma andmed ja uue töökohaga seotud soovid. Teiselt poolt on uusi töötajaid otsivatel firmadel teatud tasu eest võimalik kasutada infobaasides olevate tööotsijate andmeid.

Probleemiks paistab maailmas kujunevat taolistes andmebaasides isikliku info avalikustatus (salastatuse puudumine). Nii on üldjuhul välistatud, et andmebaasis leiduks informatsioon inimestest, kel on kõrge enesehinnang ning hetkel kindel ja hea töökoht olemas.

Reeglina sisaldavad sellised andmebaasid informatsiooni peamiselt nende tööotsijate kohta, kes ei pelga tööotsimise avalikustamist:

- inimene, kes ei oma hetkel siduvat töölepingut ja on formaalselt töötu,

- tööst huvitatu, kellel hakkab (tähtajaline) tööleping lõppema,

- õppeasutuse lõpetanu, kes otsib oma esimest töökohta.

Eestis on selliste andmebaaside probleem kindlasti meie väike ühiskond, kus sageli «kõik kõigist kõike teavad» ning informatsioon tööotsimisest võib kergesti sattuda praeguse tööandja kõrvu. Töökohavahetus on aga enamjaolt väga konfidentsiaalne tegevus.

Viimastel aastatel on üks uuendusi personali otsimisel, et firmade, just rahvusvaheliste suurfirmade kodulehekülgedel tuuakse ära informatsioon antud firma tööpakkumistest erinevatele ametikohtadele mitmes riigis. Üha rohkem kasutavad ka personaliotsinguga tegelevad konsultatsioonifirmad tööpakkumistest teavitamiseks Internetti.

Nii firma kui ka konsultatsoonifirmade pakutav informatsioon vakantsetest töökohtadest on sisuliselt kaasajastatud avalik konkurss. Sellisele tööpakkumisele vastab tööotsija reeglina e-posti teel, mis on kiire ja mugav. Personalitöötajale või konsultandile saadetud tööotsimise soov on konfidentsiaalne ega ohusta töö jätkamist senisel töökohal. Sobivus ametikohale määratakse traditsiooniliste meetoditega, mis eeldab vahetuid kontakte tööandja ja tööotsija.

Hea töötaja otsingut ei saa samastada internetikaubandusega.

Autor: Igor Päss

Hetkel kuum