26. september 1999 kell 22:00

Koolituse kasuteguri hindamine

Tänases kokkuhoidu taotlevas majandusseisus on iga sent firma jaoks oluline ning investeering lõpuni läbi mõeldud.

Investeerides inimestesse räägitakse ikka koolitusest ja treeningutest. Firma jaoks on tähtis aga tulemus ning tavaliselt on seda üsna raske mõõta, eriti kui tegemist on juhtimise, kommunikatsiooni ja muude nn «soft skills» valdkonda kuuluvate teemadega. Tähtis on muuta koolitus/treening firma jaoks mõõdetavaks kohe alguses, seades konkreetsed eesmärgid nii firmale kui ka osalejale individuaalselt.

Paljudes organisatsioonides on välja kujunenud oma viis koolituse mõõtmiseks. Siinkohal neile, kes oma kindlat süsteemi veel leidnud pole, katsetamiseks järgnevad küsimused ja valdkonnad.

1. Suhtumine ja edasine tegevuskava. Missugune on osaleja suhtumine läbitud koolitusse/treeningusse ning kuidas on planeeritud omandatud materjali edaspidi kasutada?

2. Omandatu. Millised oskused, teadmised ja hoiakud on töötajal treeningu/koolituse jooksul arenenud või muutunud? Mil määral?

3. Rakendamine. Kas treeningul osaleja rakendab uusi teadmisi ja oskusi igapäevases töös? Kuidas?

4. Tulemused. Kas omandatud teadmiste rakendamisel töös on saavutatud paremaid, mõõdetavaid tulemusi? Milliseid?

5. Investeeringu kasutegur. Kas saavutatud tulemuste rahaline väärtus ületab koolituse/treeningu maksumuse?

Autor: Maarit Vabrit

Hetkel kuum