ÄP fototoimetus • 11. oktoober 1999 kell 22:00

Toll hävitab piraatkauba

Toll konfiskeerib ja hävitab avastatud võltsitud ning piraatkauba. Kauba taasväljavedu toll ei luba.

Tolliseadus käsitleb võltsitud kaubana kaupa, mis on saanud Eestis õiguskaitse ja millega rikutakse kaubamärgi omaniku õigusi, mis on kirjas kaubamärgiseaduses § 5. Kaubale annab hinnangu (võltsing või mitte) kaubamärgi omanik või tema esindaja Eestis.

Kui kaup osutub võltsinguks, teeb toll tollieeskirjade rikkumise protokolli. Importöörile, kelle kaup loetakse võltsinguks, võib määrata trahvi kuni kolmekordses kauba väärtuses.

Importöör võib trahvimisotsuse kümne päeva jooksul halduskohtusse edasi kaevata.

Autor: ÄP

Hetkel kuum