24. oktoober 1999 kell 22:00

Juhi osalus mõjutab firma väärtust

Uurimustest selgub, et ärijuhi osalusel on firma väärtusele suur mõju.

Minnesota Ülikooli teadlane John M. Griffith analüüsis 969 Ameerika ettevõtet ning näitas, et väärtus ja ärijuhi osalusmäär on funktsionaalselt seotud: kui juhi aktsiapakk on tagasihoidlik, mõjub see firma väärtusele positiivselt, suurema osaluse puhul negatiivselt ning üle 50% osaluse korral jälle positiivselt. Teiste juhatuse liikmete osalusmäär firma väärtust ei mõjuta.

Ettevõtete võrdlemiseks kasutati suhtelist näitajat, nn Tobini Q-d, mis leitakse firma turuväärtuse (market value) jagamisel varade asendusväärtusega (replacement value). Uurimistöö tulemusena selgus, et juhi osalusmäär mõjutab firma väärtust kolmes erinevas vahemikus (vt graafik).

Osalus kuni 15%: juhatuse esimehel pole piisavat kontrolli (hääleõigust) tähtsamate kuluotsuste üle; ta on aktsionäride poolt ohjatav ja tegutseb omanike huvides. Firmajuhil tuleb oma pädevust tõestada ettevõtte väärtust kasvatades.

Osalus 15% kuni 50%: ärijuht kontrollib tõhusalt rahavoogude liikumist ning omab suurt mõju juhtkonna (sh iseenda) valimistel. Tekib võimalus, et juht kasutab firmat »lüpsilehmana», kaldudes eelistama oma heaolu parandavaid, mitte firma väärtust tõstvaid otsuseid. Domineerivale hääleõigusele toetudes on juhatuse esimees enesekindel ega karda «kinga» saada.

Osalus üle 50%: firmajuhi isiklikud huvid ühtivad teiste aktsionäride eesmärkidega; omanikuna eelistab ärijuht dividende või aktsiate müügis saadavat tulu kõrgemale palgale, preemiatele või muudele hüvedele.

Autor: Armin Laidre

Hetkel kuum