Silva Männik • 24. oktoober 1999 kell 22:00

Veekeskus valmib arhitekti loata

Turu tänava spordikooli lähedusse planeeritav 64 miljoni kroonise maksumusega vee- ja tervisekeskus avab uksed 2001. aastal. Veekeskuse arhitektuurikonkursi üks võitjatest, OÜ Arhitektuuriagentuuri (AA) arhitekt Tarmo Teedumäe rääkis, et vaatamata jaanuaris sõlmitud autorijärelevalve lepingule pole peaprojekteerija AS Tari neil võimaldanud ehituse projekteerimise käigus teostada autorijärelevalvet ega võtnud kooskõlastust ehituse alustamiseks.

Tartu linnavalitsus pakkus arhitektidega eelnevalt kooskõlastamata peaprojekteerija konkursil eskiisprojekti ja autorijärelevalve teostamise tasuks vaid 210 000 krooni, mis arvestades projekti 2,7 miljoni krooni suurust kogumaksumust näitas, et projekteerija väljavahetamisega oli arvestatud juba algul.

Arhitektide Liidu juhatuse esimees Kalle Vellevoog nentis, et AS Tari on oluliselt rikkunud arhitektuurse projekteerimise eetika norme. Tulenevalt autorijärelevalve lepingust oleks pidanud toimuma aktiivne koostöö projekti autoritega, seda aga ei tehtud, selgitas ta. Vellevoogi sõnul ei vastuta keegi sellises olukorras tulemuste eest ja ka ehitise arhitektuurne kvaliteet on tõsiselt kannatanud. Vellevoog r©ääkis, et asjade käik, kus pärast arhitektuurikonkurssi korraldatakse veel riigihankekonkurss edasiste projekteerimistööde jaoks, on Arhitektide Liidule vastuvõetamatu. Analoogilisi juhtumeid on tema sõnul veelgi, näiteks Viljandi spordihoone juurdeehitus. »Ega neid arhitektuurikonkursse ei korraldata ju nalja pärast, et ilusat pilti vaadata, vaid sinna kulutatakse palju riigi raha, et leida parimat lahendust,» rääkis ta. «Kui siis tagantjärele toimub riigihankekonkurss, kus otsitakse kõige odavam projekteerija, siis muudab see esialgse arhitektuurikonkursi täiesti mõttetuks.» Ta lisas, et Arhitektide Liit on probleemi lahendamiseks välja töötanud riigihankeseaduse parandused, mis on majandusministeeriumisse pidama jäänud.

AA arhitektide sõnul tekitab peaprojekteerija ja Tartu linnavalitsuse tegevuse eetilisuses kahtlusi seegi, et arhitektuursete jooniste edasine teostaja on Tari alltöövõtjana Ott Ojamaa Tartu Arhitektuuribüroost, mille osanik ja juhatuse liige on Tartu linnavalitsuse endine töötaja Udo Viilukas. Veekeskuse arhitektuuri- ja peaprojekteerija konkursside ajal töötas Viilukas linnavalitsuses. Viilukase soovil hinnapakkumiskonkurss pakkumisprojekti ja tööjooniste tegemiseks korraldatigi. Teine Tartu Arhitektuuribüroo töötaja Roman ?mu?kin töötas samal ajal linnavalitsuse konsultandina, osales arhitektuurikonkursi tingimuste väljatöötamisel ja oli zhürii liige.

ASi Tari juhatuse liige Erry Vares ütles reedel, et kuigi algul kasutas Tari Tartu Arhitektuuriagentuuri arhitekte alltöövõtjatena, osutus mingil hetkel vajalikuks vahetada nad teise arhitekti vastu. «Täitsa otse ei taha hakata ütlema, aga seal mängis rolli professionaalsus,» põhjendas ta. Varese sõnul said arhitektuuriagentuuri arhitektid autorijärelevalvet paaril korral teostada küll, ent nad ei saanud aru objekti maksumusest ja tehnoloogilistest nõuetest tulenevatest põhjustest, miks pidi arhitektuurset osa muutma.

Hetkel kuum