ÄP fototoimetus • 3. november 1999 kell 22:00

Eesti Väliskaubanduse Liit: kõigil oli tollis probleeme

«Selgus, et kõigil küsitletuil on olnud kahe viimase tööpäeva jooksul probleeme tollivormistusega,» lausus Puur. Kiirküsitluse käigus selgus tema sõnul, et deklarandi programm ehk kliendiliides, mille abil deklaratsioonid süsteemi sisestatakse, oli uue programmi käivitamise ajal ja ka veel eile vigane. Firmad, kes olid elektrooniliseks tollideklaratsioonide edastamiseks ostnud vastava programmi, on pidanud käima programmi müünud firmas seda parandamas.

Programmi väljatöötaja pole tolliamet. Tolliameti väitel anti tugifirmale dokumentatsioon üle augustis ja ASYCUDA serverile võimaldati testimiseks juurdepääs septembris.

«On olukord, kus eksport-import takerdab firmad tollimisvõimaluste pärast keerulisse olukorda,» resümeeris Puur. Pole vaja palju fantaasiat, kujutamaks ette selliste seisakute tekitatavat rahalist kahju firmadele. Kogu probleemistikust jääb tema sõnul mulje, et kiirustamiseks on läinud tegelikult seadusandluse osas.

«Võib arvata, et Eesti firma, kes ei suuda kirjeldatud probleemide tõttu oma lepingulisi kohustusi välispartneri ees täita, saab leppetrahvi tasumise nõude. Ei oska arvata, kas viimaste päevade probleemid mahuksid termini force majeure ehk «vääramatu jõud» raamesse. Kaudne kahju seisneb selles, et Eesti firmade usaldusväärsus kannatab,» rääkis Puur. Ta ei välistanud, et nii mõnigi kahju kannatanud firma kaalub kohtu poole pöördumist.

Tolliseaduse muutmise seadus võeti vastu 13. oktoobril, president kuulutas seaduse välja 19. oktoobril. Sellest tulenevalt on mitu rahandusministri määrust välja antud 27. oktoobril, kehtivuse algus on neil 1. november.

Autor: ÄP

Hetkel kuum