OECD esitles Balti riikide majandusülevaadet

Ülevaade The Baltic States -- Economic Assessment on esimene omataoline konkreetse regiooni kohta koostatud majandusülevaade, milles antakse hinnang Balti riikide majanduses toimunud arengule.

Aruanne avaldatakse 2000. aasta jaanuaris ning see sisaldab ülevaate üleminekuperioodist, raha- ja eelarvepoliitika arengust, pangandus- ja finantssektori reformist, ettevõtluse reformist, majanduse restruktureerimisest, tööturu ja sotsiaalpoliitika arengust, integreerumisest maailmamajandusse ning regionaalsest koostööst.

Uurimuses tõdetakse, et pärast iseseisvumist on Eesti, Läti ja Leedu saavutanud märkimisväärset edu, kuid nenditakse samas, et üleminekuperiood nendes maades ei ole veel lõppenud. Valdkond, millele tuleb jätkuvalt tähelepanu pöörata, on sotsiaal- ja hariduspoliitika.

Välisministeeriumi asekantsler Clyde Kull ütles, et dokument on kasulik Balti riikidele keskmise pikkusega ja pika majandusperspektiivi kujundamisel ning riigi majanduspoliitika väljatöötamisel. Ettevõtjad saavad ülevaates antud hinnanguid kasutada oma äri strateegilisel planeerimisel. OECD liikmesriigid saavad aga vastsest dokumendist ülevaate Balti riikides toimunust.

Varem on sarnaseid, kuid vähem mahukaid ja analüüsivaid ülevaateid Eesti kohta koostanud ka ÜRO arenguprogramm (UNDP) ning Euroopa Rekonstruktsiooni- ja Arengupank (EBRD).

1961. aastal Euroopa Majandusorganisatsiooni järeltulijana asutatud OECD on tööstuslikult arenenud demokraatlike riikide valitsuste esindajate foorum.

Autor: ÄP

Hetkel kuum