Erik Samel • 12. detsember 1999 kell 22:00

Protsessijuhtimine -- uus kontseptsioon

Protsessijuhtimine on praegu Eestis veel nii uus asi, et vaid vähesed ettevõtted on proovinud seda rakendada.

Peaaegu iga ettevõtte juht on huvitatud sellest, kuidas kujundada äriprotsesse või kuidas leida võimalusi neid umber kujundada. Baltic Computer Systemsi juhatuse esimehe Tiit Valmi sõnul on protsessijuhtimist hädavajalik rakendada ettevõtetes, kus tööprotsess ei ole kinnitatud tootmisliinina maa külge, vaid liigub ringi koos inimestega.

Infotehnoloogiaettevõttes on protsess osaliselt infotehnoloogia kasutamisega seotud, kuid kiiresti muutuvas tegevusvaldkonnas peab ka ettevõte muutuma kiiresti ning muutma oma tegevusprotsesse, selgitab Valm. Protsessijuhtimises pööratakse ettevõttes põhitähelepanu väikeste protsesside omavahelisele koostööle.

Protsessijuhtimise rakendamisel on kasutatud BCSi enda suurt kompetentsi ja seniseid kogemusi. Protsessijuhtimise rakendamine on aidanud olla konkurentsivõimeline ja käia kaasas kiirete muutustega, kinnitab Valm.

Protsessijuhtimist on kavas kasutama hakata ASis Eesti Mobiiltelefon. «Administratiivne struktuur on reeglina funktsionaalne ja ka suhteliselt staatiline,» märgib Tepp. «Allüksusi saab vaadelda eelkõige kui mingi konkreetse kompetentsi keskuseid.» Firma tegevuses on aga äärmiselt harvad sellised olukorrad, kus lõpptulemus kujuneb ainult ühe kompetentsi baasil.

Juhatus hakkab Teppi sõnul pärast protsessijuhtimise ideoloogia juurutamist oma pilgu all hoidma mitte niivõrd üksikute allüksuste tööd, vaid toimivaid protsesse, mis reeglina läbivad mitmeid allüksusi. Sõltuvalt protsessi iseloomust on protsessi «peremehed» erinevad allüksused.

Protsessijuhtimine on üheksakümnendatel alguse saanud juhtimiskontseptsioon, mis püüab ületada vastuolusid tänapäevastes keerukates organisatsioonides.

Protsessijuhtimise põhimõte seisneb töö organiseerimises meeskondades, mis on loodud põhi- ja abiprotsesside teostamiseks ühtse tervikuna, lähtudes lõppkliendi vajadustest.

Erinevalt varasematest kvaliteedijuhtimise kontseptsioonidest ehitatakse protsessid mitte funktsioonide alusel, vaid multifunktsionaalsetena. Protsessid jaotatakse põhiprotsessideks ja abiprotsessideks. Põhiprotsessis toodetakse väärtust kliendi jaoks, st põhiprotsessi tulemuseks on väärtuse kasv. Protsessijuhtimise puhul ehitatakse protsess üles kliendist lähtuvalt ja protsessi eesmärgistab juhi asemel klient.

Juhi ülesanne on luua rutiinid, mis kindlustavad eesmärkide uuendamise kliendist lähtuvalt, tegevuste planeerimise eesmärkide saavutamiseks, mõõtmise ja kontrolli, protsessi täiustamise projektid. Protsessijuhtimise puhul on võtmesõnadeks: klient, väärtuste ahel, meeskond ja protsessi täiustamine.

Protsessijuhtimise kontseptsioon on kasutatav strateegilises juhtimises, tööülesannete planeerimisel ja protsesside täiustamisel ehk võimaluste leidmisel efektiivsemalt rahuldada kliendi vajadusi.

Ettevõtte tegevuse käsitlemine protsessidena võimaldab keskenduda väärtust loovatele tegevustele ja kõrvale jätta ebavajalikud tegevused, mis ei loo väärtust ettevõtte kliendile.

Hetkel kuum