ÄP fototoimetus • 16. oktoober 2000 kell 22:00

Rootsi IT alal Euroopa Liidus parim

Eesmärgile jõudmiseks kinnitas EL 66 abinõud, mis bloki liikmetel tuleks rakendada vähemalt aastaks 2003. Esimene ametlik raport IT alal valmib ELi Nizza tippkohtumiseks.

Siin on Rootsil võimalus hiilata. Mitte ainult ettevõtluses, vaid ka avalikus sektoris on Rootsil selge edumaa.

Hariduse alal on Rootsi juba täitnud eesmärgi, mille järgi põhikoolis peaks iga kümne õpilase kohta olema üks arvuti. Gümnaasiumis on Rootsis üks arvuti juba viie õpilase kohta.

Pooltel Rootsi kooliõpilastel on olemas oma e-posti aadress. Aktiivselt käib õpetajate täiendkoolitus, mis ei piirdu ainult arvuti kasutamise oskusega, mis on ELi nõue, vaid 40 õpetajatest (60 000) saab väljaõpet IT kasutamise alal aineõpetuse tundides.

Ülikoolides on juba alustatud interaktiivsete loengutega. Tänavu saab esimene ülikool ka ELis nõutud mahuga andmeside ühenduse (2,5 gigabitti). Tuleval aastal järgnevad teised kõrgkoolid tänu valitsuse aktiivsele investeerimisele lairibavõrgu väljaehitamisse.

Kiita saab ka valitsus ise, mis on internetis kättesaadavaks teinud väga palju erinevat infot. Samuti seadused, mis teevad võimalikuks riigihankekonkursid internetis.

Kritiseerida saab Rootsi konkurentsiolukorra eest, kus endiselt võimutseb monopol, ning selle eest, et valitsus pole piisavalt avanud avalikke internetipunkte.

Autor: ÄP

Hetkel kuum