Inno Tähismaa • 7. november 2000 kell 17:35

Tallinna linnavalitsus kinnitab homme linna üldplaneeringu

Tallinna üldplaneering on tänaseks läbinud kõik seadusejärgsed eelprotseduurid, homme arutab seda linnavalitsus oma istungil ning saadab heakskiidu korral kehtestamiseks linnavolikogule, teatas Raepress.

Abilinnapea Priit Vilba sõnul looks üldplaneering muuhulgas eeldused linnakeskuse väljaarendamiseks, rannaalade avamiseks, vanalinna ja kõigi teiste kultuuriväärtuste ning looduskeskkonna igakülgseks kaitseks, samuti näiteks kõigi hoonestusalade katmiseks kanalisatsiooniga.

Üldplaneering on dokument, mis reguleerib linnas maakasutust pikema aja jooksul ning suunab seeläbi linna territoriaalset arengut, mõjutades ka teisi valdkondi. Planeerimis- ja ehitusseaduse järgi on üldplaneeringu olemasolu kohustuslik igale omavalitsusele.

Linnaplaneerimise Ametis koostatud üldplaneeringu järgi tugineks Tallinna territoriaalne areng suurel määral aladele, mis juba varasematel aegadel olid määratud hoonestamisele soodsa asukoha ja sobivate ehitustingimuste tõttu.

Kesklinnas oleks valdav mitmeotstarbeline maakasutus, võimaldades muuhulgas linnakeskuse arengut rannaaladele. Suuremateks uuteks hoonestusaladeks oleksid jätkuvalt Lasnamäe, Kakumäe poolsaar, Pikaliiva ning Pirita linnaosa. Nendest kolm viimast on kavas reserveerida põhiliselt väikeelamupiirkondade arenguks.

Üldplaneeringu eelnõus on näidatud ära puhkealadena säilitatavad linnahaljastud, nagu näiteks looduslikud rannaalad ja piiritletud maastikukaitsealad. Nende hulgas on Nõmme-Mustamäe-Astangu perspektiivse kaitseala orienteeruv asukoht. Samuti on välja toodud ehituskõrguste piiranguala, mis tagaks vanalinna silueti vaadeldavuse.

Mõistagi reserveeritakse üldplaneeringus asukohad ja koridorid olulisematele infrastruktuuri objektidele, näiteks kõigile perspektiivsetele magistraaltänavatele. Üldplaneeringus sisaldub ka sadamaalade tsoneering, mille järgi on ette nähtud kaubasadamate koondamine Kopli ja Paljassaare poolsaarele.

Hetkel kuum