29. november 2000 kell 22:00

Valiku meetod tagab õiged otsused

Majandustarkvara (MTV) valiku tulemuslikkus ettevõtte jaoks sõltub teadvustatud ja süsteemsest käitumisest valikuprotsessis, selle kvaliteetses juhtimises ja juhtimisotsuste adekvaatsuse tagamises.

Kuna reeglina omab majandustarkvara hange piisavalt suurt osatähtsust ettevõtte investeeringute plaanis, siis valiku metoodika paikapanemine peaks olema esimene verstapost teel investeeringult kõige parema efekti saavutamiseks.

Tänasel päeval rakendatakse kahte peamist valiku meetodit: hindamis- ja järelepärimismeetod.

Traditsiooniline lähenemine, iseloomustab nn pakkumiskutse esitamine, millele eelneb oluliste hindamisaspektide määratlemine (Eesti ettevõtete puhul 50?100 aspekti) ja nende arvu minimeerimine. Minimeerimine tähendab, et kõrvaldatakse need aspektid, millised on erinevate MTVde ja edasimüüjate poolt eeldatavalt täidetud. Seejärel toimub aspektide kaalumine ja sellest lähtuvalt hindamine. Eelnevalt kirjeldatakse veel aspektide kriitiline tase, mille tulemusena on teises järgus võimalik ellimineerida MTVd ja edasimüüjad, kelle hinnatav omadus on alla kriitilise läve. Sisuliselt toimib skeem ? approve or throw away (kiida heaks või viska välja).

Hindamisel võib aga pudelikaelaks osutuda hindaja objektiivsuse tagamine. Riski hajutamisele aitab kaasa hindamisskaalade ja hinnete sisu lahtikirjutamine (miinuseks on subjektiivsus). Hindamismeetodit rakendades tuleb arvestada aega ja inimressurssi nõudva protsessiga.

idee: pakkumiskutse (aspekti-de kogum) abil kogutakse põhjalik teave tarkvarade (edasimüüjate) kohta

Plussid

- põhjalikkus

suurem valim

Miinused

- suurem raha- ja ajakulu

hindaja subjektiivsus

Kannab eelkõige aja ja raha säästu kontseptsiooni. Meetod on formuleeritud BASDA (Business and Accounting Software Developers Association) poolt. Idee seisneb selles, et konkureerivate toodete suure hulga tõttu kogutakse nende kohta mingi hulk üldinformatsiooni (järelepärimine), mille põhjal valitakse eelistatud lahendus. Selle lahenduse põhjal luuakse prototüüp, mille alusel võrreldakse toote (edasimüüja) omadusi oma nõudmistega. Järelepärimine soovitakse teha kümnekonnale tootepakkujale. Sellise valimi korral on informatsiooni hulga ja hoomatavuse suhe parim.

Järelepärimismeetod vähendab eelkõige otsustusriski, sest enne MTV ostu sooritamist viiakse läbi põhjalik testimine. Meetodi peamiseks puuduseks võib lugeda parimast lahendusest möödaminemise võimalust.

idee: järelepärimine üldinfo saamiseks, mille põhjal valitakse eelistatud lahendus

PLussid

- raha- ja ajasäästlikkus

toodet testitakse enne ostu sooritamist

Miinused

- oht parima lahenduse kaotamiseks

Autor: Ivar Heinola

Hetkel kuum