18. detsember 2000 kell 12:15

Arstliku komisjoni juhi tunnipalk 96 krooni

Valitsuses homme arutlusel olev määrus näeb kutsealuste arstliku komisjoni esimehe töötasuks tunnis 96 krooni ja komisjoni liikme töötasuks tunnis 77 krooni.

Seletuskirja kohaselt tagab määrus arstlike komisjonide esimeestele ja liikmetele kui kõrge kvalifikatsiooniga arstidele nende tööpanusele vastava töötasustamise.

Kaitseväeteenistuse seaduse kohaselt kehtestab valitsus arstlike komisjonide esimeeste ja liikmete töö tasustamise ja lähetuskulude hüvitamise tingimused, ulatuse ja korra.

Hetkel kuum