24. oktoober 2001 kell 22:00

Juhtmevaba võrk sõlmi ei karda

On isegi selliseid arvutikonsultante, kes soovitavad raadioside kasutuselevõtul veel kord läbi mõelda kõik andmete ja andmebaaside turvalisuse, jõudluse ning sünkroniseerimise küsimused.

Tegelikkuses ei ole raadioside midagi müstilist. Juhtmevaba andmeside saab olla juhtmevaba ainult teatud sidekanali lõigus või lõikudes. Kasutajale nähtav ja arusaadav on näiteks kantava arvuti kohtvõrku ühendamine vastavat kaablita raadiokaarti kasutades. Seejuures käitub aga raadioside vahenditega loodud sideühendus kui kõige tavalisem traat- või fiiberkanal, ning selle kasutamist signaaliahelas on muul moel kui visuaalse vaatluse teel äärmiselt raske avastada.

Järelikult ei seostu raadioside kasutuselevõtuga mingisuguseid uusi ja ootamatuid probleeme. Arvestada tuleb vaid sellega, et raadiosidet võib olla kergem pealt kuulata kui kaablipuntras õigele juhtmepaarile ühenduda. Samas kiirgavad nõrku raadiolaineid ka kõik juhtmetega arvutivõrgud, nii et põhimõttelist erinevust raadioside kahjuks ei ole. Nii, nagu arvutivõrkudes on soovitav salajast infot kodeeritud pakettidena edastada, kehtib see ka raadiolahendusi kasutades. Täiesti rahulik võib olla aga selle suhtes, nagu võiks raadioside kasutuselevõtul olla mingit pistmist rakenduste ehk serverite riist-või tarkvara toimimise või jõudlusega eeldusel, et servereid ei üritata kõige otsesemal teel tarbijatega samasse raadiovõrku ühendada. See oleks viga, sest server vajab alati kiiremat sidet kui üksikkasutaja. Kuna aga traadita kohtvõrgud on reeglina vaid tavapäraste kohtvõrkude raadiolaiendused, ei ole see probleem ? raadioühendus on ikkagi mugavust hindava kasutaja, mitte paikse serveri jaoks.

Veel kaugemaks rakendustest ja serveritest muutuvad raadiosidega seonduvad aspektid juhul, kui serverid paiknevad spetsiaalsetes serverikeskustes, kust on tagatud kiire ja katkematu side kõikide sideteenuste pakkujate võrkudesse. Kriitiliste rakenduste jaoks on see reeglina parim nii jõudluse, töökindluse kui turvalisuse poolest.

Autor: Neeme Takis

Hetkel kuum