5. november 2001 kell 22:00

Kas äritegevus algab firma ostmisest?

Tunnistagem, et osadele tundub loogilisena jaatav vastus pealkirjas esitatud küsimusele. Tegelikkuses on aga firma ost vaid jäemäe veepealne osa.

Ettenägelik ettevõtja planeerib oma tulevast äri põhjalikult, mis teeb temast hiljem ka eduka ettevõtja. Saades konsultatsioonifirmalt ühepäevase suhte tulemusena õhukese paberite kausta jääb nii mõnigi arvamusele, et suur asi sai tehtud. Jättes aga homsesse ettevõtte tegevusega ja haldamisega seonduvad küsimused eksitakse vahel nii, et vigade parandamine paneb topelt maksma.

Igal ettevõtjal on kasulik teada, et tänapäeva trend ei ole ainult firma paberite ostmine, vaid märksa väärtuslikum on saada asjalikku nõu äristruktuuri loomise alal. Üks vajalik nõu on teadmine kas tegevusala nõuab tegevusluba või mõnda registrisse kandmist, kas suudate täita kehtestatud nõudeid, millal saab reaalselt tegevust alustada, tehes seda seadusandlust rikkumata jne.

Päevast päeva kohtume ettevõtjatega, kes soovivad alustada kütuse müüki või ehitusalast tegevust, avada turismi- või toitlustusäri, pakkuda transporditeenust või luua juveeliäri.

Ootamatuks aga osutub info, et tingimused, mis nõuavad teatuid pingutusi, ei ole loetud päevadega täidetavad või mõnele käivad koguni üle jõu. Nii tulebki alustada firma ostmist põhjalikust konsultatsioonist, analüüsida kavandatavat tegevust ja esitatavaid nõudeid ning jääda realistiks nende nõudmiste täitmisel.

Firma soetamine on tänapäeval muudetud kiireks ja kliendile igati mugavaks protsessiks, sama kiireks ja mugavaks ei saa aga alati pidada edaspidiseid toiminguid. Pannes kaalule firma loomise ja tegevusloa hankimise ei ole viimane sugugi vähetähtsam ja lihtsam protseduur. Pole põhjust eeldada, et saab alustada litsenseeritaval alal tegutsemist juba nädala möödudes alates fima ostmisest. Eriti tähelepanuväärne on see lepingute sõlmimisel ja tehingute planeerimisel, kuna tähtaeg, aeg, mis kulub tegevusloa saamiseks, võib ka pikemaks osutuda.

Alustage tegevuslubadega seotud asjaajamisi varakult, varuge piisavalt aega, sest seadustes märgitud menetluste tähtajad on ainult osa kogu tähtajamahust: te vajate aega nõuete täitmiseks ja dokumentide koostamiseks, mõningate lubade hankimisel ka kooskõlastuste saamiseks.

Neid kooskõlastusi ei saa ühe-kahe päevaga. Mitte ainult tegevusloa väljastajal pole õigus kuu aja jooksul taotlust menetleda, vaid ka kooskõlastust andval riigiasutustel on sama pikk taotluse läbivaatamise õigus.

Kahel erineval taotlejal võib kuluda ühe ja sama tegevusloa hankimisele väga erinev aeg.

Veelgi tähtsam on kehtivatele nõuetele vastavus. Neid aga on kehtestatud igale taotlejale rohkem kui äriühingu või FIE staatuse omamine. Mõnel alal on suuremaid kapitali nõudeid või eelduseks äriühingu mitmeaastane kogemus antud valdkonnas. Teisel aga nõutakse eriteadmisi ja -oskusi omavate spetsialistide olemasolu, mida taotleja kinnitab diplomi ja tööraamatu väljavõttega ning teadmisi võidakse kontrollida ka komisjoni istungil.

Kui vajate tegevuseks vastavaid ruume, siis enne rendi või ostu-müügi lepingu sõlmimist tuleb veenduda, et ehitis või selle osa omab kasutusluba, vastasel juhul jääb tegevusluba selle puudumise tõttu saamata.

Enne tegutseva ettevõtte ülevõtmist tuleb samuti kontrollida kas tegevusluba on olemas, kui kaua see kehtib ning kas selle pikendamine on ruumide osas võimalik. Need on vaid mõned näited. Iga firma tegevuse planeerimine nõuab aga individuaalset lähenemist ja on kordumatu.

Autor: Maria Pruul

Hetkel kuum