11. november 2001 kell 22:00

Eraisikud teevad järjest rohkem tehinguid kinnisvaraga

Kuigi käesoleval aastal on palju räägitud, et eraisikud on muutunud kinnisvaraturul aktiivsemaks ning kasvanud on eluasemelaenude maht, võib siiski väita, et Eesti eraisikute kinnisvaraturg on alles kujunemisjärgus. Enamik Eesti elanikke ei oma kogemust kinnisvaraga seonduvate tehingute tegemisel ? vaid viiendik Eesti suuremate linnade (Tallinna, Tartu, Pärnu) ja nende maakondade elanikest on viimase aasta jooksul olnud ühel või teisel moel seotud kinnisvaratehingutega.

Kogemuse puudusest tulenevalt orienteerub enamik inimesi kinnisvarafirmade maastikul suhteliselt halvasti, nad ei tea paljusid kinnisvarafirmasid ega oska firmadest ja nende poolt pakutavatest teenustest eriti midagi arvata.

Võrreldes Tallinna kinnisvaraturgu Tartu ja Pärnuga, ilmneb, et viimased on enam regionaalse iseloomuga, ehk inimesed teavad ja kasutavad ennekõike kohaliku mõjuga kinnisvarafirmasid. Kui Tallinnas ja Harjumaal on tuntuim kinnisvarafirma Ober Haus, siis Tartus ja Tartumaal on tuntuim Tõnisson Kinnisvara ning Pärnus ja Pärnumaal kohalik LVM Kinnisvara. Siiski on eraisikute kinnisvaratehingutes märgata edasiminekut nii mahus kui kvaliteedis. Võrreldes eelmise aastaga on sellel aastal kasvanud nii kinnisvaratehinguid teinud inimeste arv kui kinnisvarafirmade kasutamine. Kasvu saab prognoosida ka järgmiseks aastaks ? inimeste endi kavatsustele toetudes võib tehingute teostamise hulk kasvada kuni 10.

Kvalitatiivset arengut peegeldab see, et suur osa inimestest, kes teevad kinnisvaraga seonduvaid tehinguid, sh eluaseme ost või müük, kinnisvara hindamine, maade mõõdistamine, juriidiline konsultatsioon jmt, kasutavad selleks kinnisvarafirmade teenust. Seega jääb üha vähemaks neid, kes püüavad oma probleemi lahendada iseseisvalt kuulutustelehtede abil. Eraisikud teadvustavad senisest üha rohkem, et kinnisvaratehingute sooritamisel on otstarbekam kasutada kinnisvarabüroode ja professionaalide abi, kuivõrd riskid selles valdkonnas on suured ning vale otsuse tegemine äärmiselt kulukas.

Kinnisvaraturu mahu kasvuga kaasneb tulevikus kindlasti see, et inimesed hakkavad pakkujate seas paremini orienteeruma, firmade hulgas kujunevad välja selged liidrid, kes omavad eristuvaid mainekuvandeid. Vaadates analoogsete arengutega teisi turge, võib eeldada, et ka kinnisvaraturul toimub lähiaastatel firmade kontsentreerumine ning väheneb kohaliku tähtsusega kinnisvarafirmade mõju regionaalses konkurentsisituatsioonis. Lähemas tulevikus võib oodata väiksemate firmade ülesostmist suuremate, erinevates Eesti piirkondades tegutsevate kinnisvarafirmade poolt, mida omalt poolt dikteerib kasvava turu vajadus laiema valiku ja suurema hulga info järele.

Autor: Katrin Karma

Hetkel kuum