1. november 2002 kell 13:41

Tallinnas kulub koalitsioonileppe täitmiseks ligi miljard krooni

Koalitsioonilepingu realiseerimise hinnaks Tallinnas esimesel aastal on kokku arvestatud 904 miljonit krooni.

Sellest suurema osa katab linn, kuid sellele lisaks kaasatakse riigi, ISPA ja erasektori rahalisi vahendeid.

Tallinna linnapea Edgar Savisaare sõnul ei ole koalitsioonileping ja linnaeelarve üks-üheselt võrreldav. 'Osa realiseerimiseks vajalikust rahast tuleb riigilt, rahvusvahelistelt organisatsioonidelt ja teistest allikatest,' ütles Savisaar.

Selle summa sees on nii jooksvad kulud kui ka investeeringud. 'Peamine on

säilitada tulude-kulude tasakaal ja linna positiivne tegevustulem,' rõhutasabilinnapea Rein Lang. 904 miljonit moodustab ligi veerandi linna eelarvest.

Hetkel kuum