Inge Rumessen • 14. november 2002 kell 11:25

Tallinn plaanib ametnike arvu vähendamist

Tallinna linnavalitsus jätkab linna ametiasutuste struktuuri ümberkorraldamist, mille tulemusel ametnike arv väheneb.

'Oluline on märkida, et reorganiseerimise tulemusena linnaametnike koosseis ei suurene,' ütleb personalidirektor Marika Lepikult Raepressi saadetud pressiteates. 'Vastupidi, järgmisel aastal on ette nähtud 1893 ametikohta volikogu poolt seatud piirmäära 1903,5 ametikoha asemel.'

Lepikulti sõnul toimub struktuuri ümberkorraldamine sisemise ressursi baasil, sellega ei kaasne ei ametnike suurt koondamist ega ka juurdevärbamist. 'Eesmärk on, et ümberkorraldamine ei tooks kaasa seisakut, nii nagu juhtus kolme väga erinevate tegevusvaldkondadega ameti liitmisel Säästva Arengu ja Planeerimise ametiks,' rõhutab Lepikult.

'Elu on näidanud, et kolme ameti ühteliitmine andis soovitule vastupidise tulemuse,' ütleb linnapea Edgar Savisaar. 'Suure ameti erinevaid tegevusvaldkondi ei ole suudetud siiani ühise juhtimise alla viia, ameti juhatajal puudub teenistustes ja osakondades toimuvast korralik ülevaade.'

Savisaare sõnul seni rahuldavalt toiminud valdkondade toimimine liitmise ja ümberkorraldamise tulemusena hoopis halvenes. 'Loodetud ametnike arvu märkimisväärset vähenemist ning juhtimise paranemist ei saavutatud, ilmselgelt oli ametite ühendamine põhjalikult läbi kaalumata,' nendib Savisaar.

Hetkel kuum