22. november 2002 kell 9:59

Toidutööstuste liit sõdib tunnustamistähtaja edasilükkamise vastu

Toidutööstuste liit ja tööandjate keskliit saatsid Riigikogule pöördumise, milles protestivad 1. jaanuari tunnustamistähtaja edasilükkamise vastu.

Riigikogu poolt 25. veebruaril 1999 vastu võetud toiduseaduse, mis jõustus 1. jaanuaril 2000, kohaselt peab seaduse jõustumise ajal tegutsev ja tunnustamisele kuuluv käitlemisettevõte või selle osa olema tunnustatud hiljemalt 2003. aasta 1. jaanuariks.

Eelnimetatud normist lähtuvalt tegid Eesti Tööandjate Keskliitu ja tema liikmesliitudesse kuuluvad toiduainetööstusettevõtted mahukaid investeeringuid tunnustamiseks vajalikesse ümberkorraldustesse. See oli vajalik, et toimida õiguspäraselt ka edaspidi, väitsid pöördujad.

Käesoleval ajal on Riigikogu menetluses toiduseaduse muutmise seaduse eelnõu, mille § 8 lükkab edasi tunnustamise nõuet, kehtestades, et 2003. aasta 1. jaanuariks peab olema esitatud üksnes tunnustamise taotlus.

Hoolimata asjaolust, et formaalselt loob eelnõu käitlemisettevõtetele kehtivast soodsama olukorra, ei ole see tegelikkuses siiski nii. Seaduskuulekad toiduainetööstusettevõtted, kes juba täitsid või täidavad kehtivast toiduseadusest tulenevaid tunnustamise nõudeid, seatakse ebasoodsamasse olukorda võrreldes ettevõtetega, kes seda teinud pole.

Hetkel kuum