Rivo Sarapik • 20. oktoober 2003 kell 22:00

Üleminekuaja tollisätted veel kinnitamata

Kuidas uutes liikmesriikides näiteks 30. aprillil euroliitu (EL) teele pandud saadetise tolliprotseduurid välja nägema hakkavad, selgub täpsemalt novembris, mil valmib seda reguleeriv dokument. Hetkel on kindel, et ühes liikmesriigis enne liitumist alustatud tolliprotseduur tuleb teises liikmesriigis tolliformaalsustega lõpetada. Lisaks selgub novembriks, kuidas maksustatakse põllumajanduslikke tooteid, nagu liha ja piim, mis on soetatud enne liitumist.

Tolliameti tolliosakonna juhataja Ruth Paade sõnul jääb peale liitumist euroliiduga igasse maakonda nagu varemgi vähemalt üks tolli teeninduskeskus, kuid tolliformaalsuste läbiviimise ulatus on neis erinev. ?Nii tasubki võimalusel tollida kaup mitte piiril, vaid näiteks Pärnus või Paides,? selgitas Paade. ELis tahab toll saada piirile jõudva kauba info 24 tundi enne, kui kaup jõuab piirile.

novembri jooksul saab valmis dokument, mis selgitab enne ühinemist alustatud tolliprotseduuride lõpetamist uues õiguskeskkonnas

ettevalmistamisel on niinimetatud laojääkide määrus, mis sätestab enne liitumist soetatud põllumajanduslike toodete tagavarade maksustamist uutes liikmesriikides, valmib novembris

ühes 25 liikmesriigis enne liitumist alustatud majandusliku mõjuga tolliprotseduur tuleb teises liikmesriigis tolliformaalsustega lõpetada

liitumise hetkel vabatsoonis, ajutisel ladustamisel, välistöötlemisel ja ekspordile deklareeritud kaupade suhtes tuleb kohaldada uut tollikäitlusviisi

tollimaksude vältimiseks tuleb tõendada kauba Ühenduse staatust või sooduspäritolu

enne liitumist Eesti tolli poolt väljastatud seestöötlemise, välistöötlemise ja tollikontrolli all töötlemise luba kehtib mitte kauem kui 30. aprillini 2005

vabatsoonide ja tolliladude suhtes üleminekusätted puuduvad, vabatsoon ja tolliladu peavad toimima 1. mail 2004 vastavalt ELi tolliõiguste sätetele

kõik Eesti tolli poolt väljastatud tollilao load vaatab toll üksikjuhtumina läbi

üldjuhul esitatakse deklaratsioon tollile elektroonselt, erandina paberkandjal

kaupade saabumisest ELi piirile tuleb teavitada tolli 24 tundi ette, sama põhimõtet rakendatakse ka väljuvale suunale ning vabatsoonis olevale kaubale

liikmesriigi tolli poolt väljastatud luba, näiteks maakleritunnistus, kehtib kõikides liikmesriikides

aktsiisilao pidaja saab aktsiisialust kaupa lähetada ja vastu võtta ajutises aktsiisivabastuses

registreeritud kaupleja saab aktsiisialust kaupa vastu võtta ajutises aktsiisivabastuses

kaubaga on kaasas aktsiisikauba saateleht ehk AAD või SAAD

Allikas: tolliamet

Hetkel kuum