Kadi Heinsalu • 20. november 2003 kell 11:47

Töötleva tööstuse tootjahinnad püsinud stabiilsena

Majandusministeeriumi kommentaar töötleva tööstuse tootjahinna indeksi statistilise näitaja kohta.

Töötleva tööstuse tootjahinnad on käesoleval aastal püsinud stabiilsetena. Kuude lõikes on hinnamuutused võrreldes eelmise aastaga jäänud alla 1%. Oktoobris kasvasid tootjahinnad töötlevas tööstuses septembriga võrreldes 0,5%. Eelmise aasta oktoobriga võrreldes olid hinnad 0,2% kõrgemad.

Suuremad muutused toimusid toiduainetööstuses, paberitootmises ja nahatöötlemises.

Oktoobris tõusid tootjahinnad märgatavalt kalatööstuses, eelmise aasta oktoobriga võrreldes kasvasid tootjahinnad 5,1%. Paariprotsendiline tootjahindade kasv iseloomustas jätkuvalt jookide tootmist. Lihatoodete tootjahinnad olid 4,6% madalamad kui aasta tagasi, kuid kahel viimasel kuul on eelmise kuuga võrreldes hinnad veidi tõusnud. Kokkuvõttes tootjahinnad toiduainetööstuses siiski veidi tõusid (eelmise aasta oktoobriga võrreldes 0,3%).

Nahktoodete tootjahinnad kahanesid oktoobris eelmise aastaga võrreldes 5,2%. Pabertoodete tootjahindades jätkus endiselt langus, eelmise aasta oktoobriga võrreldes olid tootjahinnad 7,7% madalamad.

Kui kokkuvõttes toiduainetööstuse tootjahinnad tõusid oktoobris võrreldes eelmise aasta sama perioodiga, siis teistes harudes püsis valdavalt deflatsiooniline surve. Eelmise kuuga võrreldes hinnad küll üldiselt kasvasid, kuid eelmise aasta hinnatasemeni tootjahinnad paljudes harudes ei küündinud.

Ekspordi suure osakaalu tõttu on hinnaarengud tööstuses seotud oluliselt ekspordi- ja impordihindade muutustega. Tootmise efektiivsemaks muutmine võimaldab tootjahindu alandada, hindasid sunnib kärpima ka konkurents eksportturgudel. Samuti mõjutab importtoodangu hinnatase Eesti tootjate hindasid. Madalamad hinnad eelmise aastaga võrreldes nii tootja-, ekspordi- kui impordihindade osas iseloomustasid oktoobris rõiva- ja tekstiilitööstust, keemiatööstust ning kummi- ja plasttoodete tootmist.

Ekspordihinnaindeks võrreldes eelmise aasta oktoobriga suurenes 13%. Selle taga oli siiski eelmise aasta oktoobris toimunud suurem ekspordihinnaindeksi langus, mis oli põhjustatud peamiselt hindade muutusest elektroonikatööstuses. Aastaga suurenesid ekspordihinnad rohkem elektrimasinate ja aparaatide (+6,4%) ning täppisinstrumentide tootmises (+6,1%), aga ka mööbli, turba, masinate ja seadmete ning puidu hinnad olid kasvutrendil. Septembriga võrreldes suuri ekspordihindade muutusi ei toimunud, vaid metallide hinnad langesid märgatavalt (-4,5%). Jätkus turba ja rõivaste hinnakasv.

Impordihindade osas püsis oktoobris hinnasurutis ja nende aastane kasv oli jätkuvalt negatiivne (-2,3%). Suurim hinnalangus oli naftasaaduste (-9%) osas, kuna dollarikurss jätkas langustrendil ja ka nafta maailmaturuhinnad on ebastabiilsed. Veel kahanesid rohkem tekstiilitoodete, keemia-, plast- ja kummitoodete hinnad. Ka enamus teiste kaupade hinnad olid eelmise aasta oktoobrist madalamad. Suurem hinnatõus oli vaid põllumajandussaaduste (+6,8%) ja puidu (+1,8%) osas. Ka septembriga võrreldes olid impordihinnad languses (-0,4%).

Aasta lõpus pole hindade osas suuri muutusi oodata.

Hetkel kuum