Tallinna Vesi käsitleb juuli erakorralist sadu vääramatu jõuna

Meelis Eldermann 30. august 2004, 00:00

Tallinna Vesi vastutab vee- ja kanalisatsioonitorustike opereerimise eest Tallinnas. Teine valdkond puudutab sadeveevõrkude ehitust ja opereerimist Tallinna linna nimel vastavalt linna esitatavatele nõuetele ja eelarve võimalustele.

Enamiku Tallinna sadevee- ja kanalisatsioonisüsteemide väljaehitamisel on aluseks normid, mis arvestavad iga viie aasta tagant esinevaid suursadusid. Samas olid juuli vihmavalangud võrreldes nende normidega erakordsed.

Eesti Meteoroloogia ja Hüdroloogia Instituudi andmetel ei ole nii suurt sadu ööpäeva jooksul Tallinnas registreeritud ja sadu jätkus mitu päeva. Sademete hulk oli oluliselt suurem kui süsteemi vastuvõtuvõime. Seetõttu tekkisid üleujutused.

On oluline juhtida tähelepanu linna üldplaneeringule. Iga piirkonna üldplaneeringu alusel peab arendaja vastavalt esitatud tehnilistele tingimustele ehitama sadeveesüsteemid. Ka majaomanik peaks oma maatükil tegema sama. Tihti ei ole piirkondade arendamisel tehnilisi nõuded arvestatud, arendus on olnud juhuslik ja seetõttu tekivad üleujutused.

Erakordne ilm on väljaspool vee-ettevõtte kontrolli ja tekkinud olukorda tuleb seetõttu käsitleda vääramatu jõuna. Tallinna Vesi kohustus on oskuslikult hoolitseda sadeveesüsteemide eest.

Suurte sadude ajal täitis vee-ettevõte kõiki kohustusi ja rakendas kogu oma tehnika ning meeskonnad olukorra lahendamiseks. Inimeste vara kahjustanud üleujutuste põhjuseks ei olnud vee-ettevõtte-poolne asjade tegemata jätmine.

Üleujutustega seoses on meile saabunud mõnikümmend kahjunõuet, mida ettevõte on põhjalikult analüüsinud. Kõiki aspekte kaaludes leidsime, et inimestele põhjustas kahju siiski suursadu.

Ilmastikutingimused on hakanud üle maailma muutuma ja ka Eesti ei ole jäänud puutumata. Seetõttu võiksid inimesed mõelda võimalikele meetmetele, et olla paremini kaitstud erakorralise ilma eest.

Näiteks võimalusel sõlmida vastav kindlustusleping. Teise võimaliku lahendusena võiksid majaomanikud kaaluda oma elamu varustamist spetsiaalsete automaatsete tagasilöögiklappidega, mis vee taseme tõusmisel väljaspool maja sulguvad. Tehnilise nõu saamiseks võivad inimesed pöörduda meie poole.

Vastavate ametkondadega on vaja otsustada, kas projekteerimistingimusi tuleks ajakohastada, pidades silmas võimalikke ilmastikuolusid tulevikus. Kui see on vajalik, siis tuleb projekteerimisnormide muutused viia sisse Tallinna linna 12 aasta arengukavasse.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
06. December 2011, 19:34
Otsi:

Ava täpsem otsing