ÄP fototoimetus • 27. november 2005 kell 22:00

Kuukiri Juhtimine soovitab

Vandeadvokaat Paul Varul on koos kolleegidega kokku pannud raamatu, milles käsitletakse kompleksselt ettevõtete juhatuse ja nõukogu liikmete jaoks olulisi õiguslikke probleeme.

Äri globaliseerub ja tööjõud mitmekesistub. Käesolev raamat aitab mõista, millist mõju kultuur ärile avaldab ning kuidas rahvuskultuur ja organisatsioonikultuur omavahel seotud on. Autorid on kultuurierinevuste tõlgendamiseks välja töötanud seitsmemõõtmelise mudeli, mis aitab globaliseerunud äris edukalt hakkama saada.

Turismikorraldust puudutavate õpikute sarja esimene raamat kajastab reisibüroo tööd: tutvustatakse reisibüroo tooteid, seda, kellele ja millistel tingimustel seda toodet müüakse, arutletakse reisibüroode tuleviku üle.

?Reisiteenuste müük? selgitab reisibüroos pakutavate teenuste sisseostmist ja teenuste edasimüümise põhimõtteid. Reisiteenuste vahendamise põhialuseid käsitletakse nii teoreetiliselt kui ka juhtumiõppe ja praktiliste ülesannete lahendamise kaudu.

Raamatu autor on tegelenud intuitsiooni teemaga peaaegu kakskümmend aastat. Aastatepikkuse uurimistöö tulemusena on Klein jõudnud järeldusele, et kõik inimesed kasutavad oma otsuste tegemiseks intuitsiooni.

Väljaanne sisaldab asjaõigusseaduse ning asjaõigusseaduse rakendamise seaduse teksti, sisus aitab orienteeruda märksõnaline sisujuht. Seaduste tekstid on toodud muudatuste ja täiendustega seisuga 1. oktoober 2005.

?Majandusmatemaatika alused? on mõeldud eeskätt majanduserialade bakalaureuseõppes õppijaile, kuid sobib kasutamiseks ka magistri- ja doktoriõppes, samuti kõigile neile, keda huvitavad matemaatika kasutamise võimalused majandusprobleemide käsitlemisel.

Autoomanikule suunatud käsiraamat jagab nõuandeid auto soetamiseks, kindlustamiseks ja hooldamiseks. Kogumikust leiab kasulikku teavet ka firmajuht, kes tahab oma ettevõttele masinapargi soetada või juba omab seda.

Autor: ÄP

Hetkel kuum