19. detsember 2005 kell 22:00

Ka lihtne riigiametnik väärib äraelamist võimaldavat palka

Viimaseil aastail kasvab pidevalt lõhe lihtsate ametnike madalate ja kõrgemate ametnike järjest suurenevate palkade vahel. Senini pole valitsused midagi ette võtnud paigast ära oleva riigiametnike palgakorralduse korrastamiseks.

Riigis on palju kõrgemaid ametnikke, kellele erandkorras makstakse piiranguteta lisatasusid. Mõistusevastast, erandkorras piiramatute lisatasude maksmist kavatsetakse järgmisel aastal jätkata, ettevalmistatav valitsuse määrus riigiametnike töötasustamise kohta 2006. aastal ei näe ette sisulist muutust ametnike palgakorralduses. Praeguse palgasüsteemi läbipaistmatus, korraldamatus ja kontrollimatus võimaldab tavaametnike palkade tõstmiseks olemasoleva raha ümber kantida kõrgemate ametnike palkade tõstmiseks. Aastaid ei ole tavaametnike palgaastmele vastavaid palgamäärasid nimetamisväärselt tõstetud.

Tavaametnike palgatõusu nähakse ette ainult allpool riigiametnike arvu vähendamisega, sellest vabaneva palgaraha ümberjagamise ja ametnike niigi suurte koormuste tõstmise arvel. Sellise palgakorraldamatuse puhul pole midagi imestada, et riigiaparaadis lokkab korruptsioon. Näiteks võin tuua tolli.

Tänavu on Euroopa Liidu välispiiril asuvast Luhamaa tollipunktist korruptsiooni tõttu töölt vabastatud enamik seal pikka aega töötanud tolliametnikest. Praegu lasub korruptsioonikahtlus ligi 16 Koidula tollipunkti ametnikul. Riigis ei tunta muret, palju läheb maksma uute tolliametnike väljakoolitamine, millist kahju riigi mainele ja ausale äritegevusele toob korruptsioon.

Tuleb luua olukord, et tavaametnik, eriti riigile olulistel ametikohtadel, oleks tegudes lojaalne riigile ning hoiaks kümne küünega kinni oma ametitoolist. Selleks motiveerigem paremini tavaametnikku ja väärtustagem tema tööd.

Autor: Ilmar Tagel

Hetkel kuum