Mariliis Pinn • 6. november 2006 kell 5:17

Kui raha pole, siis võib 600 trahvikrooni katta üks päev trellide taga

Trahv ja arestialuse ülalpidamiskulu on kokku vähemalt 700 krooni päevas.

Üks päev aresti vastab kümnele trahviühikule ehk 600 kroonile. Kuigi politseiameti pressiesindaja Merike Tedre sõnul on ühe arestipäeva kulusid üheselt väga raske välja tuua, on näiteks arestikambrites kehtestatud kuni 40-kroonine päevane toidunorm, toidule lisanduvad veel hügieenitarvete, elektri ja soojuse, samuti töötajate palgakulud, kirjutas Eesti päevaleht.

Näiteks Ida politseiprefektuuri kolme arestimaja 38 kambri kulu on 3000–4000 krooni koha kohta kuus ehk 100–130 krooni päevas, kusjuures sinna sisse on arvestatud kõik: toit, elekter, soojus, voodipesu, valvurite palk ja ravimid.

Julgestuspolitsei korrakaitseosakonna analüüsi- ja järelevalvetalituse vanemkomissar Siiri Pars ütles, et väärteomenetluse seadustik näeb ette, et kui isik, kellele on rahatrahv määratud, ei tasu seda määratud aja jooksul täies mahus ega vaidlusta trahviotsust kohtus 15 päeva jooksul, saadab politsei väärteoasja rahatrahvi sissenõudmiseks kümne päeva jooksul täitevametnikule ehk kohtutäiturile.

Kohtutäitur annab tasumiseks 10–15 päeva, kui isik seda ei järgi, tasumistähtaega ei ole pikendatud või võlgnikul pole vara, mida trahvi asemel sisse nõuda, siis saadab kohtutäitur sissenõudja taotlusel kohtule avalduse rahatrahvi asendamiseks arestiga.

Hetkel kuum