10. november 2006 kell 14:04

Kohus mõistis advokaadi kelmusesüüdistuses õigeks

Tartu maakohus mõistis vandeadvokaadi vanemabi Pille Toome (55) talle esitatud kelmusesüüdistuses õigeks.

Kohus leidis, et ei ole tõendamist leidnud Toomele esitatud süüdistus kelmuses, mille toimepanemiseks lõi ta kannatanule tegelikest asjaoludest teadvalt ebaõige ettekujutuse, teatas kohus.

Riigiprokurör Jaan Naaber´i koostatud süüdistuse järgi sai Toom eelmise aasta augustis temale tutvumiseks antud kriminaalasjast varguses kahtlustatava Voldemari andmed. Toom võttis süüdistuse järgi Voldemariga augusti teisel poolel ühendust, esinedes prokuröri poolt määratud kaitsjana, ning nõudis Voldemarilt 5000 krooni maksmist. Toom selgitas, et raha maksmisest oleneb prokuröri poolt tema suhtes kriminaalasja lõpetamine ning et raha mittemaksmisel saadetakse kriminaalasi kohtusse tema karistamiseks. Voldemar kandis Toome isiklikule pangakontole 5000 krooni, kusjuures Toom ei olnud antud asjas tegelikult ei määratud ega kokkuleppeline kaitsja. Voldemari suhtes lõpetati kriminaalmenetlus, kuid sõltumatult Toome tegevusest.

Kohus peab tõendamatuks, et Toom oleks Voldemariga ühendust võtnud süüdistuses kirjas oleval ajal ja viisil. Kohtule esitatud kõneeristustest nähtus, et esimesena on helistanud Voldemar Toomele ning Toom helistas Voldemarile alles 29. augustil 2005. Tõendatud on, et esmane kontakt Toome ja Voldemari vahel toimus augusti alguses, kui Voldemar ilmus advokaadibüroosse konsultatsioonile. Toome ja Voldemari kohtumine toimus juba enne, kui Voldemari kriminaalasi jõudis prokuröri kätte.

Kohus leidis, et Toom ei ole kannatanule väitnud, et tema poolt raha maksmisest oleneb prokuröri poolt kriminaalasja lõpetamine ning mittemaksmisel saadetakse asi kohtusse. Toom selgitas kannatanule erinevaid menetluskäike ja tagajärgi, mida need võivad endaga kaasa tuua. Kannatanu kinnitusel oli Toom nõus tegelema asjaga menetluse lõpetamise nimel, kui talle makstakse 5000 krooni ning ebaedu korral oli nõus raha ka Voldemarile tagastama. Kannatanu ütlustest ei ilmnenud, et Toom oleks talle väitnud, et menetluse lõpetamine oleneb ainult raha maksmisest. Kohus leidis, et sel ajal kehtinud advokatuuriseadus võimaldas kliendiga sõlmida ka suulise õigusnõustamise lepingu. Toomel oli õigus Voldemarile õigusnõustamise teenust osutada ning saada ka selle eest tasu. Samuti oli õigusabi andmine registreeritud advokaadibüroo vastavas registreerimisraamatus.

Kohus peab tõendatuks, et kannatanu kandis Toome arvele üle 5000 krooni, kuid ei teinud seda väära faktiväite esitamise tulemusena. Kohus leidis, et kannatanu ei ole saanud varalist kahju ning Toom ei ole selle tulemusena saanud varalist kasu.

Hetkel kuum