Kripo pidas kinni pronksiöö mässu korraldamises kahtlustatava

Täna hommikul pidasid Keskkriminaalpolitsei ametnikud Tallinnas kinni meesterahva, keda kahtlustatakse Tallinnas aprilli lõpus massilise korratuse organiseerimises, teatas politsei.

„Politsei eesmärk on ühene- selgitada välja ja pidada kinni kõik isikud, kes osalesid aprilli lõpus toimunud vandalismiaktides,” ütles Keskkriminaalpolitsei vanemkomissar Ivo Kolk. „Eriti oluliseks peame aga nende isikute tabamist, kes õhutasid ühel või teisel moel ka teisi seadusrikkumistele.”

Andreyd (s 1964) kahtlustatakse 26. aprilli õhtul Tallinnas massilise korratuse organiseerimises. Kahtlustuse kohaselt kasutas Andrey vägivalda politseiametnike suhtes ning vandaalitses riigiasutuste hoonete kallal. Oma tegevusega andis ta teistele kohalviibivatele isikutele mitteseadusekuulekat eeskuju ning julgustas sellega teisi kohalviibijaid riigivõimuvastasele ründele ning rikkuma riigi siserahu ja avalikku korda.

Andreyd kahtlustatakse Karistusseadustiku § 238 järgi kvalifitseeritava kuriteo toimepanemises, mille eest karistatakse ühe- kuni viieaastase vangistusega.

Hetkel kuum