Eda-Liis Kann • 10. juuli 2007 kell 22:00

Tippjuhi brändimine muutub üha olulisemaks

Isiku bränd sünnib indiviidi ja avalikkuses aktsepteeritud imago koosmõjus. Seejuures kehtivad inimese kui brändi loomisel samad reeglid, mis toote brändimisel.

"Nii nagu toodete puhul, saab avalikkusele tuntuks ka persoon, kes oskab realiseerida avalikkuse soovi kangelaste järele," rääkis maikuus toimunud Pärnu turunduskonverentsil ajakirja Naised peatoimetaja Inga Raitar. "Iga aeg vajab erinevaid kangelase tüüpe," kinnitas ta ning lisas, et tuntuks saab persoon, kes vastab avalikkuse ootustele. Isiku nagu tootegi puhul mõjub kangelane meedia kaudu, ta peab olema paljudele sümbol. "Sümboliks olemine tähendab, et isiklik elu väljaspool kodu on lõppenud ja jäänud ongi vaid avalik elu," ütles Raitar.

Kui jälgida avaliku elu tegelast, on oluline, et me ei analüüsiks neid kui inimesi, vaid kui rolli täitjaid. "Ta on lihtsalt nagi, mille otsa riputatakse kollektiivset toodet," nentis Raitar.

Tippjuht Jüri Mõis, kellel on eri ametitega kaasnenud ka erinevad mainekuvandid, ütles, et praegu peab ta olulisimaks perekonda ja isa rolli. Samas tunnistas ta, et iga ametiga kaasneb kohustuslik imago ja mida parem imago, seda kergem on saada jalga ukse vahele.

Basic Ehituse juhi Leho Kolgi meelest on imago loomine praegu, kui ehitusala turusituatsioon on muutumas, eriti oluline. "Ja kes seda veel teeb, kui mitte ettevõtte juht," sõnas ta. Viis aastat tagasi polnud brändimine teemaks, sest ehitusturg kasvas ja tuli vaid kiirelt tööd teha. "Nüüd tuleb olla pildil," nentis Kolk.

Alkoholitootja ja maaletooja Altia Eesti tegevdirektori Ivar Ausi sõnul on juhi imago loomine oluline, kui pakutakse teenust, mis on seotud mõne konkreetse isikuga või mida müüakse tema nime abil, näiteks koolitusteenus. "Altia Eesti on aga brände loov ettevõte ning pea iga brändi juurde kuulub oma maailm. Kui siduda need brändid ühe isikuga, ei pruugi see tingimata ühe või teise kaubamärgi maailmaga sobida," lisas Aus.

Kuhu aga jõuab inimene kui bränd viie aasta pärast, sõltub ühiskonna arengust. Ilmselt hakkab tekkima kindel reglementeeritus, äriinimesi müüvad turundajad ja pressisekretärid.

Hetkel kuum