7. november 2007 kell 22:00

Avalikustamine annab peagi vabaduse avalikus kohas pildistada

Nimelt luuakse erand pildistamise jaoks nõusoleku küsimise nõudest juhtudeks, kus avalikus kohas toimub heli- või pildimaterjalina jäädvustamine avalikustamise eesmärgil.

Kui üldjuhul oleks isikust pildi tegemiseks ja selle avalikustamiseks vaja nõusolekut, siis näiteks klubis asendab seda andmesubjekti teavitamine sellisel kujul, mis võimaldab tal heli- või pildimaterjali jäädvustamise tõigast aru saada ja enda jäädvustamist soovi korral vältida.

Teisisõnu peab isik sellisesse kohta sisenedes saama selgelt aru jäädvustamise kavatsusest, mis tagab talle võimaluse seda soovi korral vältida. Ka peab isikule olema arusaadav kavatsus jäädvustatud materjal avalikustada.

Selle võib lahendada näiteks kaamerakleepsudega klubiustel, fotograafi koduportaali reklaamiga T-särgil või ka täiendava infoga iganädalastes ürituste kavades.

Kui pilti soovitakse lisaks avalikustamise eesmärgile kasutada reklaamiks, tuleb lisaks arvestada reklaamiseaduse nõudega, mille kohaselt reklaami tootja ei tohi reklaamis ilma isiku nõusolekuta kasutada pildimaterjali või nimelist viidet ühegi füüsilise isiku kohta.

Teavitamist ei nõuta avalike ürituste puhul, mille avalikustamise eesmärgil jäädvustamist võib mõistlikult eeldada, nagu suured kontserdid, spordivõistlused või laulupidu.

Autor: Eneken Tikk

Hetkel kuum