13. november 2007 kell 22:00

Liisimine vajab analüüsi

Kõige kiirem, lihtsam ja mugavam finantseerimistoode põllupidajale on masinate ja seadmete liising.

Septembri lõpu seisuga ulatub summaarne põllumajandusmasinate ja seadmete portfell liisingufirmades 1,7 miljardi kroonini.

Enne investeerimis- ja finantseerimisotsuse tegemist tuleks ettevõttel analüüsida investeerimisobjekti sobivusele lisaks ka võetavate finantskohustuste tagasimaksevõimet. Põllumajandusettevõtete tootmistsükkel on pikem kui enamikul teiste valdkondade ettevõtetel. Teraviljakasvatajatel võib tootmistsükkel venida kuni aastapikkuseks.

Investeeringute tegemiseks vajalikele vahenditele (sissemaksed ja jooksvad liisingumaksed) lisaks on vaja veel hulgaliselt käibevahendeid tarvikute ostuks ja jooksvate kulude katteks. Käibevahendite vajadusega tuleb arvestada, kui kalkuleeritakse summasid, mida ettevõte on suuteline aasta jooksul maksma juba võetud ja juurde võetavate finantskohustuste täitmiseks. Oluline on siin silmas pidada, et kulud ja tulud põllumajanduses ei ole aasta läbi jaotunud ühtlaselt ega lange samasse perioodi.

Tehtavate kulude suurus pole otseses sõltuvuses saadavate tuludega, sest väga oluline roll on põllumajanduse puhul klimaatilistel tingimustel. Teraviljakasvatuses võivad saagikus ja tulu eri aastatel ühe ettevõtte lõikes muutuda kordades.

Tulude varieeruvuse väga hea näide on kaks viimast aastat. On teada mitmeid ettevõtteid, kes teenivad sama suurte külvipindade pealt sel aastal mullusest kuni kolm korda suuremat tulu.

Autor: Sulev Raudsepp

Hetkel kuum