Toomas Türk • 17. detsember 2007 kell 22:00

Postmark on ka saja pärast

Mõni aeg tagasi tuli heade kolleegidega jutuks tulevikutehnoloogia. Arutasime, milline võiks olla maailm aastakümnete pärast. Mis huvitab meid siis, kuidas oma sõnumit edastame? Kas näiteks saja aasta pärast räägitakse veel postindusest ja kirjade saatmisest või saab teoks mõni Steven Spielbergi või "Matrixi" filmist tuttav tulevikuvisioon? Tehisintellekt vallutab tööjõumahukad tööprotsessid? Distantsid saavad lähedasemaks tänu kiirematele liikumisviisidele?

Tõenäoline. Kas meile praegu nii kallid kirjad ja pakid dematerialiseeritakse kirjakastides tänaval, saades oma algse kuju tagasi uuesti meie postkastides? Mine tea.

Suurimaks väljakutseks aastasaja pärast pean inimeste suhtlemisoskuste muutumist. 15 aastat tagasi olid kasutusel mõned mobiiltelefonid, nüüd ei kujuta infovahetust taskutelefonita ette keegi. Suhtlemisse on tulnud SMS, Skype, MSN ja teised keskkonnad.

Juba praegu teeb paljudele vanematele muret tõsiasi, et nende laste suhtlusring piirdub peaasjalikult virtuaalmaailmaga. Kirjaoskus võib muutuda ühesuunalisemaks, me mõistame sõnumeid ja loeme (küllap vist lühendite ja multimeedia abil) kiiremini ja rohkem. Ülilahedad tehnoloogiavidinad aitavad meil sõnumeid edastada just sel kujul, nagu soovime.

Võimalik, et üha rohkem personaalsemaks ja enesekesksemaks muutuv ühiskond sunnib meid tarbima tehisreaalsust. Ilmselt ei asenda see lähedaste ja äripartnerite väärtust. Kõikvõimalikud tehnikaimed ei suuda inimlikkust ja armastust asendada. Ka saja aasta pärast mitte. Nägemis- ja kuulmismeeled jäävad ka tulevikus meie otsuseid ja instinkte juhtima. Virtuaalne reaalsus kujuneb põnevaks, kuid küllap eelistavad inimesed oma kõrvaga kuulata kohisevat metsa ja vaadata lainetevahus merd.

Personaalseid sõnumeid lähedastele ja äripartneritele ei asenda siiski miski. Väärtused, mida meist igaüks kannab, elavad meiega, kuniks neid teistega jagame. Ja tulevik on sama mõnus. Materiaalne postkast jääb meie majapidamisse.

Kuigi sõnumid sinna võivad olla harvad, on need soojad ja oodatud, eriti kui need tulevad kirja või kaardiga, millele on kleebitud postmark. Nii kui tänavugi lähenevate jõulude ajal.

Hetkel kuum