Kalev Kallo • 25 veebruar 2008

Eelarvepettus võib tuua järjekordse suhkrutrahvi

Euroopa riikide statistikakeskuse Eurostati esitatud nõue Riigi Kinnisvara ASi (RKAS) kaudu tehtavate riigi investeeringute korrektseks kajastamiseks 2008. a riigieelarves on tõstatanud küsimuse RKASi kasutamisest üldsuse eksitamisel. RKASi abil on peaminister Andrus Ansip suutnud 2008. a 1,5 miljardiga defitsiidis olevat riigieelarvet näidata avalikkusele kui ülejäägiga eelarvet. Eurostat ei lasknud ennast aga nii lihtsate trikkidega lollitada ja nõuab nüüd eelarvekulude adekvaatset kajastamist.

Oma varasemas elus eduka pankrotihaldurina tegutsenud Andrus Ansip näib hästi teadvat, kuidas emafirma kahjumit tütarfirmasse peidetakse ja seeläbi emafirmast kasumlik ning maksejõuline ettevõte saab. Samas ei näi Andrus Ansip endale aru andvat, et pankrotihaldurile sobivad käitumisnormid ei sobi riigi juhtimisel. Kui riigieelarve kunstlik ilustamine Ansipile otsest vastutust seaduse ees kaasa ei too, siis peab ta võtma poliitilise vastutuse ja vabatahtlikult peaministri ametist tagasi astuma.

Eelarvepettus võib Eesti jaoks tähendada järjekordset nn suhkrutrahvi ja kuuluda tasumisele maksumaksjate rahast, mitte Ansipi pankrotihalduri või peaministri teenistusest.

Eurostat on torganud koalitsiooni väga valusa koha pealt, mis on pannud valitsuspoliitikud aktiivsesse enesekaitsesse. 22. veebruaril saatis rahandusminister Ivari Padar RKASi nõukogule kirja, milles andis suunise mitte sõlmida riigiasutustega lepinguid või lepingumuudatusi, millega kaasneks uusi investeerimiskohustusi. Kiri peab avalikkusele jätma mulje, et RKASi tehingute kaasamise vajadus valitsussektori tasakaaluarvestusse tuli koalitsioonipoliitikutele üllatusena.

Ühesõnaga, PR-trikk üldsuse veenmiseks, et (1) RKASi investeeringute kajastamise kohustus riigieelarves tuli valitsusele üllatusena, (2) probleem on kusagil RKASis, mitte valitsuses, ja (3) peaminister ja ministrid on süüst vabad ja tegutsevad ennastsalgavalt olukorra lahendamise nimel.

Ivari Padari kiri RKASi nõukogule on vaadeldav kui usaldamatus RKASi nõukogu vastu. Sellisel juhul oleks ju ilmvajalik, et astuksid tagasi valitsuskoalitsiooni poolt RKASi nõukokku nimetatud esimees Taavi Rõivas ning liikmed Keit Pentus ja Kalev Kukk.

Reformierakondliku valitsuse eelarvepettuse eest peavad vastutama selle juures olnud poliitikud ja parteid, mitte aga haridussüsteem, ühiskondlik turvalisus ega meie üldised arenguväljavaated.

Hetkel kuum