Anu Jõgi • 14. detsember 2010 kell 13:31

Väärtpaberikeskus muudab hindu

Uuest aastast jõustub Eesti Väärtpaberikeskuse hinnakiri, mis vähendab väärtpaberite hooldustasude alam- ja ülemmäärasid aga seab sisse kontohalduri miinimumtasu 250 eurot.

Hinnakiri on rahandusministeeriumiga kooskõlastatud kaheks aastaks.

Hinnanguliselt vähenevad EVK tulud ning ettevõtted ja fondivalitsejad säästavad sellega tuleval aastal 2,5 miljonit krooni, teatas ettevõte. "Ühe olulisema muudatusena vähenevad EVKs registreeritud äriühingutel väärtpaberite hooldustasude alam- ja ülemmäärad. Täielikult kaovad kohustusliku kogumispensioni fondiosakute väljalaskmisega seotud kandetasud ning samuti kontohalduritelt võetav tasu klientide poolt pensionikonto kohta tehtud päringute eest," ütles Eesti Väärtpaberikeskuse tegevjuht Julia Segerkrantz.

Uue tasuna viib EVK sisse kontohalduri miinimumtasu 250 eurot. Eesti Segerkrantzi sõnul maksavad aktiivsed kontohaldurid süsteemi ülevalhoidmise ja arenduse mitteaktiivsete kontohaldurite eest praegu sisuliselt kinni.

Eesti Väärtpaberikeskuses registreeritud äriühingutel vähenevad väärtpaberite hooldustasud, uueks ülemmääraks on nii börsil noteeritud kui noteerimata ettevõtetele 500 eurot (7 823,3 krooni), mis on 35% väiksem börsil noteeritud ettevõtetele praegu kehtivast ülempiiri tasust. Hooldustasu määr ettevõtetele, mille kapital jääb 60 000 ja 700 000 euro vahele, väheneb 25% võrra.  

Füüsiliste isikute väärtpaberikontode haldustasu alammäär tõuseb senisega võrreldes 0,07 euro võrra,  juriidiliste isikute kontode haldustasu alammäär tõuseb enamustel juhtudel 0,87 euro võrra. Samas väheneb börsitehingu arveldamise tasu senisega võrreldes 4% ja makseta väärtpaberiülekande tasu 21%.

Hetkel kuum