Katre Pilvinski • 13. veebruar 2011 kell 8:45

Eesti toetab Ukraina energiasektori arengut 32 000 euroga

Välisministeerium toetab Ukraina energiasektori tõhusamaks ning keskkonnasäästlikumaks muutmist Ida-Euroopa Energiaefektiivsuse ja Keskkonnapartnerluse Toetusfondi projektide kaudu käesoleval aastal 32 000 euroga.

Ukraina on olulisim gaasi transiidiriik Euroopa Liidu jaoks, teatas ministeerium. Seetõttu on välisminister Urmas Paeti sõnul energiajulgeolekust ja keskkonnakaitsest tulenevalt oluline pöörata enam tähelepanu selle riigi energeetikasüsteemide kaasajastamisele. „Energiajulgeoleku ja keskkonnakaitse tagamine on tähtis mitte ainult idapartnerite vaid ka Euroopa Liidu jaoks,“ lausus ta.

Ukrainas on energiatarbimine inimese kohta ligi kolm korda suurem kui Kesk-Euroopa riikides. „Paljuski peitub põhjus kadudes ning energiaefektiivsuse tõstmine on Ukraina jaoks üks võimalusi parandada oma energiajulgeolekut, vähendades ühtlasi ka sõltuvust energiaimpordist,“ ütles välisminister Urmas Paet.

Rootsi ja Euroopa Komisjoni eestvedamisel käivitatud Ida-Euroopa Energiaefektiivsuse ja Keskkonnapartnerluse initsiatiivi kestvus on 5 aastat. Selle raames viiakse ellu energeetikasektorile suunatud projekte, mille eesmärk on muuta Ukraina aga ka tulevikus teiste idapartnerlusriikide energiasektorit tõhusamaks ja keskkonnasõbralikumaks. Lisaks Põhjamaadele ja Balti riikidele on Toetusfondis veel Ameerika Ühendriigid, Ukraina, Poola ja Euroopa Komisjon.

Eesti panustab Toetusfondi arengukoostöö vahenditest viie aasta jooksul kokku 160 000 eurot. Ukraina on üks Eesti arengukoostöö sihtriikidest.

Hetkel kuum