Silvia Kruusmaa • 16. veebruar 2011 kell 9:19

Euroraportöör soovitab riikidel pensioniiga tõsta

Euroopa Parlament hääletab täna aruande üle, milles soovitatakse pensioniiga tõsta, sest pensionäride osakaal rahvastikust suureneb, keskmine eluiga tõuseb ning inimesed on samas kauem aktiivsed.

Euroopa demograafiline statistika on paljuütlev: juba praegu domineerivad rahvastikus selgelt üle 55-aastased inimesed, samas kui sündimus Euroopa Liidus on madal, keskmiselt 1,6 last inimese kohta, vahendasid ERR-i raadiouudised.

Tööealiste elanike arv suureneb 2007. ning 2020. aasta vahelisel ajal 3,7%, pärast aastat 2020 aga väheneb 13,6%. Samal ajal tõuseb naiste oodatav eluiga 2060. aastaks 89. aastani ja meestel 84. aastani.

Hollandi eurosaadik Ria Oomen-Ruijten märgib täna Euroopa Parlamendis hääletusele minevas raportis, et vanemad inimesed on ühiskonnaelus kauem aktiivsed, mistõttu on vaja ümber mõtestada põlvkondadevaheline solidaarsus nig raportöör kutsub liikmesriike üles looma paindlikumaid töö- ja pensioniskeeme, mis võimaldaksid vanematel inimestel kauem tööhõives olla.

Hetkel kuum