Anne Oja • 25. aprill 2011 kell 14:55

Eesti toetab ELi kava äriregistrid siduda

Riigikogu ELi asjade komisjon otsustas tänasel istungil toetada ELi direktiivi eelnõu, millega seotaks eri liikmesriikide äriregistrid ja kohustataks neid üksteisele 15 kalendripäeva jooksul elektroonilist teavet edastama.

Valitsus toetab eelnõu põhimõtteid, millega luuakse elektroonilise registrite võrgustik ja määratakse kindlaks ühise ajakohastatud teabe miinimumkogus, mis tuleb igas liikmesriigis kolmandatele isikutele elektrooniliste sidevahendite abil kättesaadavaks teha, edastas riigikogu pressitalitus.

„Meie seisukohalt on positiivne, et Eesti ettevõtjail oleks võimalik saada teiste liikmesriikide äriühingute kohta infot, mis on usaldusväärne ja ajakohane, ning millele ettevõtja saab oma tegevuses tugineda,“ kommenteeris EL asjade komisjoni esimees Taavi Rõivas.

Kõik muudatused registrites tuleb eelnõu kohaselt  teha kättesaadavaks 15 kalendripäeva jooksul. Eelnõus sätestatakse, et ettevõtlusregistrid saadavad üksteisele piiriüleste toimingute kohta teateid elektrooniliste sidevahendite kaudu. Äriühingutele ja filiaalidele omistatakse täiendav kordumatu tunnus, mille abil saab neid selgelt identifitseerida ja omavahel seostada.

Euroopa Komisjon avalikustas nimetatud direktiivi eelnõu 24. veebruaril 2011. Eelnõuga muudetakse direktiive 89/666/EMÜ, 2005/56/EÜ ja 2009/101/EÜ keskregistrite, äriregistrite või äriühingute registrite sidumise osas. Ettevõtlusregistrite sidumine on üks ühtse turu akti käsitleva teatise  ettepanekutest, mille eesmärk on luua soodne õigus- ja maksukeskkond ettevõtjate jaoks, aidates sellega kaasa ka Euroopa 2020 strateegia eesmärkide täitmisele ja tõstes ühtse turu usaldusväärsust.

Hetkel kuum