Katre Pilvinski • 18. mai 2011 kell 7:32

Ligi: Portugali toetusprogramm sai ambitsioonikas

Büsselis kokku lepitud Portugali programmi ambitsioon on nii kärbete kui struktuursete reformide poolest üsna kõrge, sõnas rahandusminister Jürgen Ligi.

Nädala alguses Brüsselis toimunud EL rahandusministrite aruteludes oli esikohal võlakriisiga seotud riikide olukord. Ministrid said ülevaate Iirimaa majandusprogrammi täitmisest ning võisid järeldada, et praegused arengud on positiivsed.

Lepiti kokku Portugali 2011-2013 toetusprogrammi majanduspoliitilised tingimused ning rahastamine. Kreekalt oodatakse tõsist pingutust, et täita nende toetusprogrammis antud eelarve korrastamise ja struktuurireformide lubadused.

Rahvusvahelise Valuutafondi, Euroopa Komisjoni ja Euroopa Keskpanga ühisdelegatsioon jätkab Kreekas oma tööd, et koos Kreeka valitsusega juba lubatud kärbetele ja reformidele lisameetmed välja pakkuda.

„Abilaenu saavatest riikidest töötab hästi Iirimaa majandusprogramm. Kokku lepitud Portugali programmi ambitsioon on nii kärbete kui struktuursete reformide poolest üsna kõrge. Kriitilisem küsimus saab olema ellu viimine, ent siin on olulisemad parteid tegemas head koostööd vaatamata valimistele paari nädala pärast. Meie kogemus näitab, et pingutused tasuvad ära,” sõnas Ligi.

Rahandusministrid andsid eesistujale täpsustatud volitused, et jätkata Euroopa Parlamendiga läbirääkimisi eelarve-ja majanduspoliitika koordinatsiooni õigusaktide vastuvõtmiseks. Eesistuja alustab läbirääkimisi Euroopa Parlamendiga ka väärtpaberite lühikeseks müügi määruse üle.

Euroopa Komisjon tutvustas ministritele 2012. aasta EL üldeelarve eelnõu. Sellega avati pikk eelarve protsess, mis lõppeb nõukogu ja Euroopa Parlamendi vaheliste läbi rääkimistega novembris.

Rahandusministrid otsustasid esitada Ülemkogule Euroopa Keskpanga presidendi kandidaadiks praeguse Itaalia Keskpanga presidendi Mario Draghi.

Hetkel kuum