Anne Oja • 21. mai 2011 kell 9:41

Uus minister: andmekaitsjate volitused peaks suurenema

Andmekaitse inspektsiooniga kohtunud justiitsministri Kristen Michali sõnul tuleb analüüsida, kas ja kuidas laiendada privaatsuse kaitseks inspektsiooni pädevust.

„Igal inimesel on õigus oma eraelu puutumatusele. Samas muudavad tänane infoühiskond, hästi arenenud tehnilised ja IT-võimalused ning paratamatult kuskile kogunev informatsioon selle privaatsuse tagamise igapäevaelus aina keerulisemaks ning raskemini jälgitavaks. Teisalt on jällegi oluline, et riigi poolt vallatav teave oleks ka kodanikele vabalt kättesaadav. Siin näemegi andmekaitse inspektsiooni rolli tugevnemist - tagada inimeste põhiõiguste ehk eraelu puutumatuse ja privaatsuse kaitse ning samas info kättesaadavus riigi ametiasutustest,“ ütles Michal ministeeriumi pressiteate vahendusel.

„Võtame kasvõi sellise väga igapäevase teema, nagu privaatsus töösuhetes. Millal ja kuidas saab näiteks tööandja kontrollida töötaja kirjavahetust või millist taustakontrolli tohib meist igaühe suhtes läbi viia? Need on igapäevased küsimused, kus andmekaitsjate roll on kaitsta meie eraelu puutumatust," ütles minister.

"Sama on meie privaatsusega avalikus ruumis - kas ja kuidas tohib näiteks Google Street View või mõni teine programm tänavaid pildistades meie fotosid kasutada? Või küsimus, kas meie autonumbri järgi tohib anda infot parklaoperaatoritele või kellelegi kolmandale? Tulevikus muutub meie nägemuses andmekaitse roll üha tähtsamaks, sest mida enam areneb tehnoloogia, seda vähemaks jääb tegelikult inimeste isiklikku ruumi ja privaatsust," märkis Michal.

Andmekaitse inspektsiooni peadirektori Viljar Peebu sõnul on nende töös väga oluline ka tegutsemise kiirus. “Õigus privaatsusele ja õigus avalikule teabele on ajakriitilised. On oluline, et saaksime inimeste põhiõiguste kaitseks kiirelt ja tõhusalt sekkuda,” ütles Peep avaldades heameelt selle üle, et ka uus justiitsminister toetab inspektsiooni pingutusi.

Justiitsvaldkonna peamised eesmärgid lähiaastatel on kiirendada kohtupidamist, edendada seadusloome kvaliteeti, hoida ja arendada head ettevõtluskeskkonda ning tagada inimeste põhiõiguste kaitse.

Seadusloome kvaliteedi tõstmiseks plaanib justiitsministeerium senisest enam kaasata eksperte, teadlasi, ettevõtjaid, kodanikuühendusi ja teisi huvirühmi seaduseelnõude väljatöötamisse juba algfaasis. Tulevikus peaks sama teed minema kõik riigiasutused ja õigusaktidega tegelejad.

Hetkel kuum