Sirje Rank • 15. september 2011 kell 13:42

Sorose kriisiretsept

Euroopa poliitikud peaksid valmistuma selleks, et euroalalt löövad lahku Kreeka, Portugal ja võib-olla ka Iirimaa, hoiatab finantsist George Soros ning soovitab kollapsi vältimiseks radikaalseid muudatusi.

„Paistab, et poliitikategijad on oma „purgi edasi veeretamise“ poliitikaga jõudnud tee lõppu, kirjutab Soros väljaandes New York Review of Books avaldatud arvamusloos.

Soros loeb üles rea meetmeid, mis tema arvates oleks hädavajalikud.

Hädas riikide pangad vajavad kaitset hoiuste massilise väljavõtmise eest, puhuks, kui kriis peaks eskaleeruma. Kindlasti tuleb tagada, et vähemalt osa panku n.ö püsti jääb, mis jätkaksid majanduse finantseerimist.

Euroopa pangandussüsteem vajab rekapitaliseerimist ning järelevalvet kesksel Euroopa tasandil, mitte kohalikul tasandil.

Samuti vajab Euroopa Sorose hinnangul oma rahandusministeeriumi, mille algmed hakkavad euroala päästefondide EFSM ja ESM näol juba tekkima. Paraku ei ole nende mehhanismide maht piisav, et vajadusel abistada näiteks Itaaliat. Suurim puudus on aga see, et fond on kõigest raha laenamise vahend – raha kasutuse üle otsustavad liikmesriigid. Nii pole kriisis võimalik kiiresti reageerida.

„Ei ole muud alternatiivi, kui kutsuda ellu puuduv instants: Euroopa rahandusministeerium, millel on maksustamise ja sellega ka laenuvõtmise õigus,“ kirjutab Soros, mööndes, et see eeldab aluslepingute muutmist. See on vastuoluline ettepanek, millele eriti Saksamaal hästi ei vaadataks.

Soros leiab, et Saksamaal ei ole valikut.

„Saksa avalikkus näib arvavat, et neil on jätkuvalt valida, kas eurot toetada või euro hüljata. Nad eksivad,“ kirjutab Soros.

Hetkel kuum