Tagatoas tegutsesid skeemide meistrid

Kadri Jakobson 23. september 2011, 00:00

"Hoovid korda" projektis, millega linn on viimase viie aasta jooksul korterühistuid toetanud ligi 77 miljoni krooniga, tekkis tänavu korteriühistute taotlustes kummaline ja korduv muster, kus pakkumisi võitis üks ja sama firma.

Tänu ametnike ja elanike valvsusele selgus veelgi õõvastavam tõsiasi - korteriühistu koosolekuprotokollide koopiatel polnud kuupäevi ning seal leidus ka surnud inimeste allkirju.

Äripäeva andmetel ajendas just see Tallinna linnavalitsust alustama "Hoovid korda" projekti uurimiseks sisejuurdlust.

Kui mustri looja plaan oleks läbi läinud, oleks firma võitnud aastaga vähemalt 500 000 euro eest hankeid ja sellest ligi 336 000 eurot oleks tulnud linnakassast.

Osavalt punutud skeemi üritati ellu viia eeskätt Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosas.

Kui Põhja-Tallinna võimud dokumentides eksimusi ei näinud, siis Haabersti ametnikud leidsid lausa mitu pettusekatset ning nende läbilaskmise asemel kandsid ülemustele neist ka ette.

Äripäev võttis luubi alla Põhja-Tallinna ja Haabersti linnaosavalitsusele laekunud korteriühistute taotlused.

Fiktiivsed pakkumised. "Hoovid korda" projektiga rahaabi saamiseks peab korterühistu esitama rea dokumente, sh näiteks ühistu koosoleku protokolli koos elanike allkirjadega. Samuti peab ühistu võtma töö tegemiseks hinnapakkumise vähemalt kolmelt firmalt.

Tallinna kommunaalameti arhiivi viidud kaustadest selgub, et korteriühistute hinnapakkumisi on suures osas võitnud alles 2010. aasta detsembris loodud firma Tallinna Haldus.

Firma üks omanik on Ivan Netšiporenko, osanikud aga tema ema Olga Netšiporenko ning Sergei Bilan. Firma nõukogus istub keskerakondlasest endise abimeeri Vladimir Panovi poeg Aleksei Panov.

Kümnete korteriühistute dokumentatsiooni vaadates selgub, et koos Tallinna Haldusega on oma hinnapakkumise esitanud aina ühed ja samad firmad: Trovare ja Vialine Grupp. Veel jääb silma, et sageli on hinnapakkumised tehtud samal päeval, selle aasta veebruari lõpus, mil taotluste esitamise tähtaeg (14. märts) hakkas kukkuma.

Vaatamata korduvatele hinnapakkumistele ei võida Haaberstis kordagi ehitustöid Trovare ja Vialine Grupp, sest nende hind jääb alati kõrgemaks võitja Tallinna Halduse omast.

"Miks Trovare kunagi ei võitnud, seda ma öelda ei oska. Äris valitseb konkurents, mina tegin oma pakkumised, teised oma," ütles toona Trovare omanik olnud Maksim Berežnoi.

Haabersti linnaosavalitsusse laekunud 19 taotlusest võidab 10 Tallinna Haldus. Veel torkab silma, et Tallinna Halduse pakkumused ulatuvad tavaliselt maksimumsummani, mida linn doteerib, ehk 15 980 euroni.

Tallinna Halduse vormistatud paberites polnud ühelgi korteriühistu koosoleku protokolli koopial kuupäeva, toimumiskohta ega aastaarvugi. Haabersti linnaosavalitsuses selgus, et allkirja olid andnud ka inimesed, kes juba mõnda aega surnud.

Linnaosavalitsuse hindamiskomisjoni koosoleku protokollis on märkus: "Koosoleku protokollid võivad olla tegelikkusele mittevastavad ning korteriühistute liikmed võivad olla võtnud enda teadmata finantsilisi kohustusi."

Tehing iseendaga. Kaustades olevad dokumendid näitavad, et paljudel juhtudel, kus Tallinna Haldus on hinnapakkumise võitnud, on korteriühistu esimees kirjutanud volituse, et nende ametlik esindaja ja asjaaja on Tallinna Halduse üks omanikke Ivan Netšiporenko. Seega sisuliselt tegi mees korteriühistu volitatud esindaja ja samal ajal hinnapakkumise võitnud firmajuhina tehinguid iseendaga. Linnavalitsuse määrus aga keelab selle otsesõnu, öeldes, et taotleja ehk korteriühistu juhtorgani liikmed ei tohi olla parima hinnapakkumise teinud ettevõtte juhid või omanikud, muidu on tegu huvide konfliktiga.

Üks sõpruskond. Kui vaadata Trovare ja Tallinna Halduse omanikke ning uurida firmade ja inimeste tausta, selgub, et firmade omanikud on sõbrad-tuttavad.

Tallinna Halduse üks omanik Ivan Netšiporenko ja pakkumiste tegemise ajal Trovare omanik olnud Maksim Berežnoi ja tema vend Aleksandr Berežnoi on ajanud koos äri ning on osanikud mullu loodud UÜs Tallinna Hooldus. Trovare esindajad olid veel mullu Maksim Berežnoi ja Ivan Netšiporenko.

"Olime Netšiporenkoga partnerid - mina andsin kord talle töid, kord tema mulle," selgitas Maksim Berežnoi. Enam nad aga Berežnoi kinnitusel koos ei tegutsevat.

Paar kuud pärast "Hoovid korda" pakkumuste esitamist sai Trovare omanikuks Tallinna sotsiaalkorteris Erika 9 elav krooniline üürivõlglane Alexander Rezanov. Äripäevale öeldi, et mees pole 2007. aastast üüri maksnud ning tõstetakse korterist välja.

"Minu teada soovis ta tõsiselt äriga tegelema hakata. Olin väsinud nendest probleemidest, mis tekkisid," põhjendas Berežnoi firma müümist.

Kolmanda pakkuja, Vialine Grupi taga on keegi Vassili Bendak. Äripäevale kinnitas aga üks allikas, et tegelikult kontrollivad ka Vialine Gruppi vennad Berežnoid. Seetõttu tekib kahtlus, et nende kolme firma hinnapakkumised on kokkumäng.

Kui Haaberstis ei võitnud Vialine Grupp ühtki pakkumist, siis Põhja-Tallinnas läks teisiti.

Kokku on Vialine Grupp võidutsenud seitsme korteriühistu hangetes, mida linn toetas kokku 76 500 euroga. Neid korteriühistu taotlusi, kus võitja oli Vialine Grupp, on linn toetanud ka kõige suuremate summadega - tavaliselt 11 000-13 000 euroga, millele lisandub ühistu omaosalus.

Tekib kahtlus, kas Vialine Grupp ja Tallinna Haldus pole omavahel kokkuleppeliselt "Hoovid korda" turu nii-öelda ära jaganud?

Laest võetud hinnad. Kui linnaametnikud pakkumistes toodud hindadesse süvenesid, selgus, et Tallinna Haldus küsib raha kaugelt üle turuhinna. Näiteks 20 ruutmeetri Unikivi eest küsis firma 660 ja paigalduse eest 440 eurot. 18 jaemeetrit äärekive oleks maksnud 360 ja paigaldus 396 eurot. Tallinna Haldus pakkus ühistutele ainult MOLOK-tüüpi prügikonteinereid, mille ainus esindaja on Adelan Prügiveod. Konteineri mahtu täpsustamata küsis Tallinna Haldus komplekti eest 3400 ja 3700 eurot.

Kui kevadel teatas abilinnapea Deniss Boroditš, et uudse asjana saab "Hoovid korda" raames paigaldada ka turvakaameraid, siis igas Tallinnas Halduse pakkumises olid kohe ka kaamerad sees. Viie kaamera hinnaks pakuti 7900-9000 eurot.

Endine Tallinna abilinnapea ja praegune riigikogu liige Deniss Boroditš kiidab Haabersti linnaosa ametnikke. Seal tekkis kahtlus, et pakkumustega ei ole asjad korras.

Kas olite teadlik Tallinna Halduse esitatud hinnapakkumistest ja fiktiivsetest dokumentidest? Olen teadlik sellest, et Haaberstis projekti dokumentide kontrollimisel on tekkinud kahtlused ning küsimused mainitud taotleja osas. Sellest tulenevalt jäeti taotlused Haaberstis rahuldamata ning esitati pöördumine ka linnavalitsuse sisekontrolli teenistusele.

Olete Netšiporenkoga isiklikult tuttav ja meile teadaolevalt olete käinud Haigru 22 kontoris Netšiporenko ja Maksim Berežnoiga kohtumas. Kas see vastab tõele ning mis teemal Te nende inimestega rääkisite? Kui kõiki inimesi, kellega olen tööalaselt kokku puutunud lugeda isiklikeks tuttavateks, siis saab seda väita ka härra Netšiporenko kohta. Olen kohtunud nii tema kui ka paljude korteriühistute esindajatega eri kohtades, olgu selleks ühistu ruumid, renditavad koosolekuruumid või kontorid, sealhulgas ka linnavalitsuse ruumid.

Pidasin seda suhtlemisvormi vajalikuks ja tähtsaks, kuna ühistute liikmetel on võimalus kuulata linnavalitsuse tegemistest, projektidest ja esitada neid huvitavaid küsimusi. Minul kui linnavalitsuse esindajal oli võimalik saada tagasisidet inimestelt ning ettepanekuid. Oma ametiaja jooksul olen pidanud vähemalt sada sellist kohtumist erinevates linnaosades.

Äripäevale on kinnitatud, et kui linnaosavalitsuses käis projektide taotluste hindamis- ja otsustusprotsess, olite selle teemaga kursis. Kas see vastab tõele? Olin muidugi teadlik sellest, et Haabersti linnaosavalitsuses on tekkinud kahtlustusi nimetatud taotleja osas. Ise selle asjaga tegelema ei pidanud, sest paberite hindamiseks ja kontrollimiseks on määratud pädevad spetsialistid. Samuti ametnikud käitusid korra kohaselt äärmiselt kohusetundlikult ning ei rahuldanud esitatud taotlusi nendes esinenud kahtlustuste tõttu.

Kui mõelda selle peale, kuidas tulevikus sellist teemat välistada, siis pean vajalikuks teenuse avaliku konkursi rakendamist. Avaliku konkursiga saaks välistada spekulatsioone teenuse turuhinna osas ning pakkujate võimaliku kokkumängu suletud konkursside puhul. Olles riigikogu korteriühistute toetusrühma aseesimees, kavatsen seaduse initsiatiiviga välja tulla.

Kas olete käinud Netšiporenko palvel rääkimas ka ühistute juhtidega "Hoovid korda" projektist? Nagu eelnevalt kirjeldasin, praktiseerisin ühistute esindajatega kohtumisi väga tihti, sealhulgas ka Netšiporenko korraldatud üritustel.

Tallinna Haldus on võitnud hulgaliselt hinnapakkumisi "Hoovid korda" projektis, ettevõtte juht Ivan Netšiporenko selgitab suure hulga ühistuteni jõudmist napi aasta jooksul tubli tööga. Küsimustele vastab Ivan Netšiporenko.

Olete Tallinna Halduse üks omanik. Kuidas selgitate firma suurt edu projektis "Hoovid korda"? Ei ole õige, et oleme võitnud palju hinnapakkumisi. Oleme võitnud umbes kuus projekti.

Tallinna linnavalitsus leidis, et Tallinna Haldus esitas hinnapakkumised, mille hinnad olid oluliselt kõrgemad turuhinnast. Seetõttu ei hüvitatud ka nende ühistute taotlusi mitte 100%, vaid näiteks 35 või 50%. Miks te nii tegite? Me püüame inimestele maksta hästi, et nad teeksid oma tööd hästi. Kes teeb odavalt, see ka maksab vähe. See on töö kvaliteet. Siin ei ole juttu ainult tööst, vaid ka toodetest: prügikastid, kruus, liiv jne

Kas Teil on erinevate korteriühistute jaoks erinevad hinnad? Loomulikult. Hind sõltub sellest, mida on selle ühistu jaoks vaja.

Üks ja sama toode maksab eri ühistule eri hinda? Ei, lihtsalt on olemas ka erinev liiv.

Haaberstis olid pingereas kokku kümne korteriühistu taotlused, mille hinnapakkumised võitis Tallinna Haldus. Mitte kordagi ei võitnud teiega koos pakkunud Trovare ega Vialine Grupp. Kuidas Te taolist seaduspärasust selgitate? Ma ei saa nende firmade eest midagi öelda. Kust peaksin mina teadma, miks nad ei võitnud?

Kas olete olnud Trovarega seotud? Ei.

Meil on Teie allkirjaga dokument, et 2010. aastal ja ka 2011 olete olnud selle firma esindaja. Mida tähendab, et esindan? Jah, ma tean seda dokumenti.

Olete seotud või ei? Ma võin esindada ükskõik millist ettevõtet.

Kuidas kommenteerite seda, et Tallinna Haldusega koos tegi hinnapakkumise Trovare, mis on sammuti Teiega seotud firma. Ma ei esinda ettevõtet Trovare.

Paekaare 24 ja Sitsi 11 teostas töid Trovare ja Teie olite firma esindaja. Mina isiklikult ei ole nendel aadressidel mingisugust tööd teinud. Neid tegi Trovare. Ma ei oma mitte mingisuguseid seoseid ettevõttega Trovare. Ma tean seda ettevõtet, tean ka ettevõtet Vialine Grupp nagu ka sadu teisi ettevõtteid. Tunnen isiklikult omanikku, aga konkreetset ettevõtet ei ole ma esindanud.

Te ei ole kunagi kohtunud inimestega Lina 7? Ma olen sel aadressil elanud.

Tunnete Trovare praegust omanikku Alexander Rezanovit? Enam mitte. Ma ei ole Trovarest ammu juba midagi kuulnud. Umbes märtsist. Siis, kui lõppesid "Hoovid korda" projektid. Ma ei tunne mingisugust Rezanovit.

Enne ütlesite, et olete omanikega isiklikult tuttav? Trovare omanik oli varem teine inimene.

Maksim Berežnoi? Jah.

Trovare vastu on Lina 7 korteriühistu kohtusse läinud ja seal võitnud. Sitsi 11 k/ü perenaine väitis, et töö on lõpetamata, kuid Netšiporenko ei vasta enam telefonile. Ma saan aru, et tulite praegu ettevõttesse Tallinna Haldus. Ma tahaks rääkida firmast Tallinna Haldus. Teistest firmadest ma ei taha rääkida.

Kellega käisid läbirääkimised, kui tehti lepinguid ja dokumente? Meil olid ühised koosolekud.

Protokollidest on leitud surnud inimeste allkirju. Ma isegi ei tea, millest te räägite.

Kuidas Te saite neid allkirju? Kõik dokumendid esitas mulle korteriühistu juhatus, mina panin kokku. Kes ja millal korraldas koosoleku ja kuidas tehti protokolle, ei saa ma ühistu eest öelda.

Minu teada volitasid korteriühistu juhid Teid koostama kogu dokumentatsiooni. Mulle anti volitus esitada dokumendid linnavalitsusele, aga mitte midagi alla kirjutada. Allkirju panid korteriühistud. Need korjati koosolekutel, kus mind ei olnud.

Tallinna Haldus loodi 2010. aasta lõpus. Kuidas on firma jõudnud nii paljude korteriühistuteni? Teen tööd. Tahan aidata korteriühistuid. Ma tahaksin küsida, kas Teil on vähemalt üks kaebus korteriühistute poolt, kes ütles, et Tallinna Haldus tegi oma tööd halvasti?

Me teame, et Tallinna Halduse pakkumised on olnud valelikud ning hinnad ei ole olnud realistlikud. Ma ei arva nii. Kui ma teen pakkumise, siis ostan liiva, müün selle kallimalt maha. Maksan selle pealt makse. Mis siin halba on?

Kas Te ei leia, et olete korteriühistuid alt vedanud, sest teie hinnapakkumisi pole rahuldatud? Ma ei tea ühtegi ettevõtet, kelle pakkumine oleks hüvitatud 100%.

Te ei tunne ennast natuke süüdi hindades ja selles, et Teie pakkumised ei ole tõsiseltvõetavad? Kas keegi korteriühistutest on öelnud, et peab mind süüdlaseks? On projekt ja selle nõudmised. Täitsime need nõudmised ja kui me (raha) ei saanud, siis järelikult on selleks põhjust olnud.

Mulle on öeldud, et Teie firmat peetakse mitteusaldusväärseks. Ma ei ole sellist asja kuulnud. Kui minu vastu poleks usaldusväärsust, siis ei oleks ma viis minutit pärast teie kõnesid korteriühistutele teadnud, kellega te olete suhelnud.

Kas Tallinna linnavalitsus siis eksib, kui leidis, et Teie hinnapakkumised ei vasta tegelikkusele ja on võltsitud dokumente? Neil on oma arvamus ja neil on selleks õigus. Ma olen nendega nõus, kui nad nii arvavad. Ma ei arva, et hinnad on kõrged.

Kas seoses "Hoovid korda" projektiga olete käinud kaitsepolitseis selgitusi andmas? Ei.

Kas tunnete Deniss Boroditši? Väga huvitav küsimus. Oleme kohtunud koosolekutel ühistutes.

Tunnete teda isiklikult? Väga paljud tunnevad teda.

Meie andmetel on Boroditš käinud isiklikult kohal ka Haigru 22, kus asuvad Teie ja Teie äripartneri Maksim Berežnoiga seotud firmad. Kas see vastab tõele? Ma ei tea. Ma ei oska seda kommenteerida. Kust ma pean teadma, kas ta käis või mitte? Ei mäleta, et oleks käinud.

Aga veel Trovarest - Teie kui Trovare esindaja allkiri on Lina 7 korteriühistu protokollil. Ma ütlen Teile veel kord - ärme räägi Trovarest. Ma ei oma mingisugust seost sellega. Tol hetkel töötasin hoopis teises firmas.

Seega ei ole need õiged dokumendid. Teie nimi on seal, aga väidate, et ei ole seal olnud esindaja? Ma ei ole öelnud, et ma ei ole seal olnud. Olin, aga ei esindanud ettevõtet Trovare.

Selgitage palun, kuidas Teie allkiri siis sattus sellele dokumendile? Mida Te tahate konkreetselt teada minu käest Trovare kohta? Ma ei saa aru.

Trovarel on võlad kaelas, leppetrahvid maksmata ja ehitused pooleli. Millal te need lõpuni teete või kes teeb? Ma ei ole seotud firmaga Trovare. Töötan Tallinna Halduse all ja lõpetame oma projektid, kus töötame.

Kahtlustatakse, et olete Trovare kõik kohustused lükanud uue omaniku, sotsiaalmajas elava inimese kraesse, ja olete alustanud uue firmaga Tallinna Haldus? See on täielik rumalus.

Miks see rumalus on? Arvan, et peate võtma ühendust endiste Trovare omanikega. Las nemad seletavad. Ma ei saa aru, millest te räägite. Minul on Tallinna Haldus, mida ma edukalt arendan. Ja arendan edasi vaatama sellele, et loobitakse kaikaid kodaratesse. Ma tean, et paljudele ei meeldi see. Aga ma teen oma tööd väga hästi. Ja vastutan selle eest.

Kui oleme teinud mingeid vigu "Hoovid korda" projektis, siis järgmisel aastal neid ei tule. Püüame end parandada. Trovare ja tankistidega las tegeleb julgeolekuorgan. Olen Trovare probleemidest kuulnud ka teistelt firmadelt.

Haaberstis tekkisid Tallinna Halduse pakkumiste suhtes kahtlused ning linnaosavõimud teatasid sellest ka linnavalitsusse.

Tallinna kommunaalameti juhataja asetäitja Peep Koppel ütles, et Haabersti linnaosavalitsus informeeris Tallinna linnavalitsust ja kommunaalametit Tallinna Halduse suhtes tekkinud kahtlustest.

Linnaosavalitsuse hindamiskomisjoni koostatud pingerea lõppu jäid korteriühistud, mille väljavalitud hinnapakkumised võitis too firma.

"Toetuse saajate hulka Haaberstis jäi kaks korteriühistut, kus võitja oli Tallinna Haldus ja toetussummade määramisel vähendas kommunaalamet linnaosavalitsuse ettepanekul nende kahe ühistu toetust 70 protsendi pealt 35-le. Toetussumma makstakse korteriühistule välja pärast tööde tegemist ja nõuetekohaste kuludokumentide esitamist," ütles Koppel.

Tema sõnul andis linnapea pärast juhtunu ilmsikstulekut aprillis korralduse, et sisekontrolöri teenistus kontrolliks "Hoovid korda" dokumentatsiooni. Luubi all on Mustamäe ja Haabersti linnaosavalitsus ning kommunaalamet. Vaadatakse 2011. aastal eraldatud toetusi ja kontrollitakse ka mullu toetust saanud projekte. Audit peaks lõppema oktoobri lõpus.

Koppel lisas, et projektis teeb linnavalitsus koostööd korteriühistute, mitte äriühingutega.

"Korteriühistu juhtorgani pädevuses on kontrollida hinnapakkumise esitanud äriühingute tausta. 2010 asutatud Tallinna Haldus osales 2011. aastal projektis "Hoovid korda" esitatud taotluse hinnapakkumistest esimest korda. Varasem majandustegevus ühingul puudus," lisas ta.

"Netšiporenko tuli ja ütles, et aitab meid. Et tal on tutvused ning saab protsessi kiirendada," räägib ühe Tallinnas Koplis asuva korterühistu perenaine. Ta ei soovi oma nime ajalehes avaldada. "Enne valimisi käis meil isegi abilinnapea Boroditš. Rääkis, kuidas linn korteriühistuid projektis toetab," lisas ta.

Paljud ühistud, kes on töö tellinud Trovarelt ja kokku puutunud Netšiporenkoga, räägivad mehe kohta kurje sõnu: teeb suuga suure linna, Trovare ei tee tööd lõpuni, kasutab odavamaid materjale ja küsib pidevalt raha juurde, lõpuks ei võta Netšiporenko enam telefonigi.

Näiteks Lina 7 ühistu andis Trovare kohtusse ja nõudis leppetrahvi, sest firma keeldus töö lõpetamisest ja küsis raha juurde. Ühistu perenaine Aljona Leonova ütles, et tööd olid kallimalt hinnatud ning firma pani kokkulepitud materjali asemele odavama. Esimene tööde vastuvõtuakt kirjutati alla 3. septembril 2010, ainuüksi ettevalmistustöö eest küsis Trovare 425 067 krooni.

Trovare ja Lina 7 ühistu sõlmisid mullu juunis fassaadi renoveerimise lepingu, mille maksumus ulatus üle 1,4 miljonit krooni. Korteriühistu ei osalenud küll "Hoovid korda" projektis, kuid võttis ehituseks laenu. Kui leping oli sõlmitud ja ettevalmistustöö tehtud, selgus, et töö läheb oodatust kallimaks.

Trovare omanik Maksim Berežnoi saatis juhatusele ettepaneku, et Trovare aitab ette valmistada vajaminevad dokumendid, et taotleda linnavalitsuselt fassaadi renoveerimiseks raha. Berežnoi kirjutab, et väljamakstud summast tahab Trovare saada 5242 eurot ehk summa, mille võrra ehitus kallines.

Mullu augustis oli Trovare ja korteriühistu koosolek. Trovare üks esindaja oli Ivan Netšiporenko.

Tänavu juunis läks ühistu kohtusse ja nõudis Trovarelt lepingu rikkumise eest üle 12 000 euro. Kohus mõistiski tagaseljaotsusega välja 12 044 eurot, lisaks menetluskulu ligi 1826 eurot. Tänaseni pole Trovare raha ühistule tasunud.

Sitsi 11 korteriühistu perenaise Lidia Turmakova sõnul käib neil praegu ehitamine ja ehitajaks on Trovare. Netšiporenko koostas ühistu poolt kõik dokumendid. Renoveeritud on katus, pööning ja fassaad.

"Aasta on juba möödunud, kuid osa tööst on tegemata, Netšiporenko ei võta telefoni. Ta on meile võlgu 14 000 krooni," ütles Turmakova.

Paekaare 24 korteriühistu juht Vjatšeslav Kovaljov ütleb, et ka nemad on Trovare ja Netšiporenkoga hädas.

"Mullu alustasid tööd. Kasutasid vale materjali ja panid firma etteotsa tankisti. Oleme helistanud ja kirjutanud Rezanovile (Trovare praegune omanik - toim), kuid tulemuseta," ütleb Kovaljov.

Tema sõnul nõuavad nad Trovarelt raha lõpetamata töö eest. Ta ütleb, et ka neile pakkus Netšiporenko dokumentide koostamist, et linnavalitsuselt toetust saada, taotlus lükati tagasi.

Kovaljov ütleb, et Trovare pakkus neile allkirjastamiseks paberit, millega Trovare töö võtab üle Tallinna Haldus, kuid nad keeldusid.

Haaberstis asuva Astangu tänava ühe ühistu perenaine ütleb, et nemadki loobusid Tallinna Haldusest.

"Loobusime, kuna saime linnaosavalitsusest teada, et firma pole usaldusväärne. Saime vähem raha, kui taotlesime ja seetõttu olime sunnitud tegema kõige hädapärasemad tööd."

Trovare on võlgu ka teistele -näiteks üle 90 000 krooni firmale Linnahaljastus.

Nii nagu tegutseb Korteriühistute Liit, on Ivan Netšiporenko eestvedamisel mullu detsembris loodud ka MTÜ Elamute Liit. Lisaks Netšiporenkole on selle asutajad ja juhatuse liikmed Aleksei Mogilnõi, Sergei Brussinski, Jevgeni Kopnin ja Valentina Frolova.

Liit annab välja tasuta ajakirja "Elamuühistu" , milles jooksevad Netšiporenkoga seotud Tallinna Hoolduse, Tallinna Halduse ja Berežnoi firma Windair reklaamid. Paljude ühistute juhid on tunnistanud, et just selle ajakirja kaudu "komistasid" nad Netšiporenko otsa.

Lisaks on kodulehel nimekiri liikmetest, kellest kõik ühistud ei teagi, et nad sinna kuuluvad. Näiteks Lina 7 korteriühistu perenaine oli sellest kuuldes väga üllatunud.

Liidu juhatuse kõik liikmed kuuluvad ise mitme ühistu juhatusse. Näiteks Netšiporenko on Astangu 60 ja Pelguranna 47 juhatuses.

Viimane on linnalt toetust saanud kahel aastal järjest. Mullu 210 000 krooni ja sel aastal 8000 eurot. Kui mullu oli tööde teostaja Trovare, siis tänavu Tallinna Haldus.

Astangu 60 ühistu jättis Tallinn aga toetuseta, sest Haabersti linnaosavalitsus leidis, et tegemist on huvide konfliktiga.

Äripäev https://www.aripaev.ee/img/id-aripaev.svg
24. November 2011, 19:02

Raadio ettevõtlikule inimesele

Hetkel eetris Hetkel eetris

Äripäeva raadio viimased saated

Kõiki viimased raadio saated
Otsi:

Ava täpsem otsing