Kadrin Karner • 24. september 2011 kell 6:16

Sotsiaalala eelarve suureneb 130 mln euro võrra

Sotsiaalministeerium teatas täna, et riigieelavest kõige suurema osa moodustav eelarve suureneb tuleval aastal 130 miljoni euro võrra.   

„Traditsiooniliselt on sotsiaalministeeriumi valitsemisala eelarve riigieelarvest kõige suurem,“ ütles sotsiaalminister Hanno Pevkur. „Sotsiaalministeeriumi valitsemisala 2012. aasta eelarve on 2,77 miljardit eurot, mis on 130 miljoni euro võrra suurem kui möödunud aastal.“

Minister Pevkuri sõnul moodustab kõige suurema osa kuludest pensionikindlustus 1,3 miljardi euro ulatuses ning ravikindlustus 772 miljoni euro ulatuses. Pensionid suurenevad alates 2012. aasta 1. aprillist 4,4% võrra.

„Noorte arstide lähtetoetusteks on eelarvest ette nähtud 150 000 eurot, et toetada noorte arstide tööle suundumist vähematraktiivsetesse piirkondadesse Eestis ja ühtlasi Eestisse jäämist,“ selgitas minister ning lisas, et samuti on plaanis alustada perearstide asendussüsteemi piloteerimist, mis aitaks parandada perearstiteenuse kättesaadavust perearstide puhkuste ajal.

Vaatamata sellele, et töötuid on vähemaks jäänud, panustab riik läbi Töötukassa töötute tööle aitamisse samas mahus, mis eelmisel aastal. „Seega saab võrreldes eelmise aastaga rohkem töötuid Töötukassast abi,“ lisas minister.  

Võimaldamaks paremaid elamis-, õppimis- ja töötamisvõimalusi vanemliku hoolitsuseta lastele, jätkub vastavalt investeeringute kavale peremajade ehitus. Ehitus käib juba Haapsalu, Viljandi ja Väikemõisa asenduskodudes, lähitulevikus ootavad reorganiseerimist Maidla, Tartu, Elva, Kuressaare ja Narva asenduskodud.

Haiglavõrgu arendamiseks on kavandatud kokku 25 miljonit eurot Euroopa Regionaalarengu Fondi vahendeid, suurematest projektidest puudutab see Põhja-Eesti Regionaalhaigla C- ja patoloogia korpuse ehitust (C-korpuses paiknevad ambulatoorse vastuvõtu ja päevaravi osakondade ruumid), Tartu Ülikooli Kliinikumi teise ehitusetapi ehitust (kiiritusravi, labori jt osakondade ehitus) ja Ida-Viru Keskhaigla esimese ehitusetapi ehitust (erakorralise meditsiini osakonna, diagnostika operatsioonibloki, sünnitusabi- jt osakondade ehitus).

Jätkub Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava õendus-ja hooldusteenuste infrastruktuuri arendamise meetme abil hooldusraviteenuste osutamise kaasajastamine, tagamaks õendus- ja hooldusteenuste parem kvaliteet ja kättesaadavus.

Erihoolekandes reorganiseeritakse kuus suurt asutust (Kernu, Aavere, Udriku, Koluvere, Ravila ja Mõisamaa) ning asemele ehitatakse 55 peremaja 11 uues asukohas. Uutes asukohtades saavad inimestel olema võimalikult tavaelukoha sarnased elamistingimused ning paranevad erivajadusega inimeste tavapärases ühiskonnaelus osalemise võimalused.

Hetkel kuum