18. aprill 2012 kell 13:53

Valitsus tahab riigifirmadelt dividende 128 miljonit

Rahandusminister Jürgen Ligi esitab homme valitsusele korralduse, mille kohaselt maksavad riigifirmad selle aasta eelarvesse 128 mln eurot.

Homme valitsusele esitatava eelnõu kohaselt kinnitatakse riigi äriühingute ja selliste äriühingute dividendisummaks 127,65 miljonit eurot. 2012. aasta riigieelarves on dividenditulu kavandatud summas 128,43 miljonit eurot, sellest riigi vähemalt otsustusõigusega äriühingutelt 128,01 miljonit eurot.

Dividendiettepanekute koostamisel on hinnatud äriühingute dividendide maksmise võimekust, arvestades nende järgnevate perioodide prognoositavat rahavoogu ja investeerimisvajadust ning praegust kapitalistruktuuri ja likviidsete vahendite mahtu. Lisaks on lähtutud statistikaameti rakendatavast nn superdividendi testi metoodikast, mille kohaselt kajastuvad riigieelarve tuluna dividendid, mis ei ületa varade võõrandamisest tekkinud kasumiga korrigeeritud eelmise majandusaasta ärikasumit.

Äriühingutele, kes lähtudes järgnevate aastate finantsprognoosidest, investeerimisvajadusest ja olemasolevatest likviidsetest vahenditest on selleks suutelised, määratakse eelnõuga 2012. aasta eelarvesse makstavaks dividendiks maksimaalne tuluna laekuv summa ehk ärikasum. Kogu ärikasum on aluseks võetud AS Eesti Loots, Lennuliiklusteeninduse AS, AS Eesti Kaardikeskus, OÜ Eesti Keskkonnauuringute Keskus, AS Eesti Metsataim ja AS Tallinna Sadama puhul.

2011. aasta eelarvesse maksid riigifirmad 108 mln eurot.

 

Autor: 1321-aripaev

Hetkel kuum