23. september 2014 kell 10:52

Uue eelarvega kasvavad kaitsekulutused

Täna valitsuses kinnitatud järgmise aasta riigieelarve eelnõuga tahetakse suurendada kaitsekulutusi 28 miljoni euro võrra.

2015. aasta riigieelarve tulude mahuks on kavandatud 8,45 miljardit eurot, mis on käesoleva aastaga võrreldes 7,0 protsenti rohkem. Kulude kogumaht on 8,54 miljardit eurot, mida on võrreldes praeguse aastaga 6,0 protsendi võrra rohkem.

Tuleva aasta sisemajanduse kogutoodang on 20,1 miljardit, see on miljardi jagu enam kui käesoleval aastal.

Valitsussektori eelarvepositsioon on tuleval aastal struktuurses ülejäägis 0,8 protsenti SKTst. See on 0,6 protsendi võrra ambitsioonikam riigi eelarvestrateegias kavandatust.

Selleks, et tagada riigi valmisolek sisemiste ja väliste ohtudega toimetulekuks, tõusevad kaitsekulud 2,05 protsendini sisemajanduse kogutoodangust, moodustades kokku 412 miljonit eurot ehk 28 miljonit eurot enam kui aasta varem. Suurima osa järgmise aasta kaitse-eelarvest moodustavad relvastuse ja varustuse hanked. Samuti jätkatakse Ämari lennubaasi väljaehitamist, et tagada liitlaste hävituslennukitele vajalikud tingimused. Lisaks sellele kaetakse kulud, mis on seotud NATO liitlaste kohalolekuga Eestis.

Julgeolekuga samaväärselt oluline on sisejulgeoleku tagamine, selleks eraldatakse riigieelarvest tuleval aastal 425 miljonit eurot, mida on 21 miljonit eurot ehk 5,3 protsenti rohkem kui aasta varem. Raha eraldatakse piiri tugevdamiseks ja investeeringuteks hoonetesse, operatiivtehnikasse ja nutikatesse tehnoloogiatesse, mis aitavad tõsta inimestele osutatava abi kvaliteeti ja kiirust.

Sissetulekud kasvavad. Valitsus tõstab avaliku sektori asutuste palgafondi vähemalt 3 protsenti, keskmisest suurema palgatõusu – 4,5 protsenti – saavad lisaks sisejulgeoleku töötajatele õpetajad, sotsiaal- ja kultuuritöötajad.

Sotsiaalse kaitse valdkonna kulud moodustavad riigieelarvest konkurentsitult suurima osa, ulatudes 2015. aastal 33,5 protsendini ehk 2,86 miljardi euroni, mida on järgmisel aastal 193 miljonit eurot ehk 7,2 protsenti enam kui aasta varem.

Perede toimetuleku suurendamiseks tõstetakse esimese ja teise lapse toetus 19,18 eurolt 45 euroni. Pered, kes vajavad riigi tuge enam, saavad veel 45 eurot vajaduspõhist toetust lisaks nii esimese kui ka teise lapse kohta. Kolmanda lapse toetus tõuseb 76,7 eurolt 100 euroni.

Pensionid tõusevad järgmisel aastal 5,9 protsenti, keskmine vanaduspension tõuseb 353 eurolt 374 euroni. Tulumaksu langetamisega jätkub pensionite maksuvabastus, seega saavad vanaduspensionärid järgmisel aastal tulumaksuvaba 374 eurot kuus.

Tulumaksumäära langemine praeguselt 21-lt protsendilt 20-le protsendile ja töötuskindlustusmakse langemine 3-lt protsendilt 2,4-le protsendile jätab palgasaajatele rohkem raha kätte. Maksukoormus tervikuna püsib 32,7 protsendi tasemel.

2015. aastal moodustavad valitsussektori kinnisvarainvesteeringud 863,5 miljonit eurot. Riigi Kinnisvara ASi kaudu investeeritakse järgmisel aastal Toompeal asuva Riigikontrolli büroohoone, Eesti Rahva Muuseumi ja Eesti Rahvusringhäälingu hoonete, samuti Balletikooli fassaadi remonti ning näiteks Vormsi komando, Pärnu politsei- ja pääste ühishoone ning Piusa ja Ruhnu kordonite ehitusse ja rajamisse.

Hetkel kuum