Tegevus Ukrainas tõi suure edu

Riverside OÜ juhatuse liige Katrin Horn  Foto: Andras Kralla, Äripäev

Tänavuses Äripäeva ehitusettevõtete TOPi kindel võitja Riverside OÜ 2013. aasta edu tulenes peamiselt läbi Ukrainas tegutseva tütarettevõtte tegevuse.

Riverside juhatuse liige Katrin Horn selgitab, et kontserni mullune suur käibe- ja kasumikasv on peamiselt tingitud ehitustööde peatöövõtu ja ehitusteenuste ning tarnete teostamisest Riverside Ukraina tütarettevõttele ning sealsetele tellijatele, kirjutab 15. detsembri kuukiri Ehitus.

Riverside OÜ-l oli 2013. aasta majandusaasta aruande esitamise hetkeks kaks 100% osalusega tütarettevõtet. Ukrainas tegutsev Steelf OOO ja Saksamaal alates 23. jaanuarist 2014 registreeritud Riverside Export GmbH. Riverside OÜle kuulunud ja Eestis tegutsenud DeltaMax Group OÜ müüdi novembris 2013.

Ettevõtte konsolideeritud müügitulu oli mullu 42mln eurot ning ärikasum sealjuures märkimisväärsed 7,25 mln. Aasta varasemaga võrreldes kasvas käive 1,82 ning ärikasum koguni 3,31 korda.

Majandusaasta aruandes nimetab ettevõte mitmeid erinevad ehitusvaldkondi, millega tegeletakse - ehitustööde peatöövõtt, ehitusekspertiiside teostamine, ehitusseadmete rentimine, puurkaevude puurimine ning mikrovaiade-, pinnaseankrute ja maasoojuspuuraukude rajamine. Katrin Horn märgib, et kõik ei ole nii suurejooneline, kui kirjapandust võiks järeldada.

„Riverside põhiline tegevusala on siiski ehituse peatöövõtt, lisategevusalaga tegutseme pinnaseankrute ja mikrovaiade sektoris. Ehitusseadmete rendil on meie käibest äärmiselt väike osakaal - tegemist on spetsiifiliste seadmetega nagu suure tootlikkusega kompressor, spetsiifilised tungrauad jne. Ehitusekspertiise me hetkel sisuliselt ei tee, pigem jääb meie tegevus selles valdkonnas nõustamise tasemele ja sedagi pigem vaiade, mikrovaiade ja pinnaseankrute valdkonnas.”

Puudulikke arveid vastu ei võta

Käesoleva aasta kevadel levis meedias info, et mitmed alltöövõtjad ei ole rahul Riverside arvete tasumise korraga. Katrin Horn alustab küsimusele vastamist selgitusega sõnade erinevatest tähendustest, mis viib ka ekslike arusaamadeni. „Maksepoliitika, maksedistsipliin - sõnade mäng, millel sisu kardinaalselt erinev. Põhiliseks probleemiks on meie koostööpartnerite (alltöövõtjate) kohati ekslik arusaam teostatud tööde vastuvõtmisest, lepingus fikseeritud tähtaegade ja vahetähtaegade täitmise või mittetäitmise ja sellega lepingust tulenevate kohustuste ja riskide tõlgendamisest.”

Nagu ikka, on tavapäraselt lepingus fikseeritud tööde maht, olulised vahetähtajad, tööde vastuvõtmise protseduur, akteerimise ja maksmise kord, ent Katrin Horni sõnul on põhiline asjaolu, mille vastu eksitakse see, et alltöövõtja esitab üheaegselt akti tööde vastuvõtmise kohta ja samal ajal ka arve. „Protseduuriliselt käib asi nii, et tööd esitatakse ülevaatuseks ja siis esitatakse akt. Tellijal on õigus töö üle vaadata ja akt allkirjastada teatud aja jooksul. Allkirjastatud akt on arve esitamise aluseks ja maksetähtaeg hakkab lugema akti allakirjutamise hetkest. Enamasti eksitakse kahes valdkonnas - tööde maht on üle hinnatud või aktis on matemaatilised vead. Seega tuleb akti parandada ja eelnevalt esitatud arve ei vasta enam aktile. Kui see protsess on läbitud, siis pahatihti eeldab koostööpartner, et arve maksetähtaega loetakse esialgsest arve esitamisest alates,” selgitab Horn.

Riverside OÜ

Loodud: 2003

Töötajate arv: 198

Osanikud: Construction Consulting Group OÜ (50 %), Miosotis OÜ (35 %) ja Mirje Põld(15%)

Müügitulu: 42,04 mln eurot 2013. aastal ning 23,07mln eurot 2012. aastal

Ärikasum: 7,25 mln eurot 2013. aastal ning 2,19mln eurot 2012. aastal

Eelmise aasta müügitulust teeniti Eestis 9,8mln eurot ning väljapool EL-li 31,89mln

Raskel ajal panustatakse töötajate arendamisse

Ta märgib veel, et olulisim on aga levinud arusaam, et lepingus fikseeritud vahetähtaegade ja lõpptähtaegade eest trahvimine on kiusamine. „Samas kantakse alltöövõtu lepingusse üle peatöövõtu lepingus fikseeritud kokkulepped. Veelgi enam, alltöövõtjate lepingutes kokku lepitud sanktsioonid on enamasti kordades väiksemad, kui meil endil peatöövõtjana. Kokkuvõtvalt võib öelda, et maksepoliitika on meie ettevõttes paigas, kuid me tõesti ei võta vastu puudulike alusdokumentide alusel esitatud arveid ja need ei lähe tasumisele.”

Saabuvale aastale minnakse ettevõttes vastu realistlikult. Majandusaasta aruandes märgiti, et vaatamata muutunud problemaatilisele olukorrale tegutsetakse Ukraina turul edasi. Riversidel ei ole konsolideeriva ettevõttena ei otseseid ega kaudseid kohustusi Steelf OOO ees, Riverside OÜ ei ole garanteerinud ega taganud oma Ukrainas tegutseva tütarettevõtte tegevust.

„Kindlasti on tulemas raske aasta ja mitte ainult ehitussektoris, kus tööd on ilmselgelt vähe. Uueks aastaks plaane tehes panustamegi pigem töötajate arendamisse ja koolitusse, millega kiiretel tööd täis perioodidel piisavalt tegeleda ei ole võimalik,” selgitab Riverside juhatuse liige Katrin Horn ettevõtte tulevikuplaane.

Hetkel kuum