Äripäev • 20. mai 2015 kell 13:45

Tallinna Sadama kogu kasum läks dividendideks

Tallinna Sadama juht Ain Kaljurand.  Foto: Raul Mee

Tallinna Sadama üldkoosolek kinnitas täna aastaaruande ja dividendimakse 31,2 miljonit eurot, millele lisandub tulumaksukulu 7,8 miljonit eurot. Ettevõtte puhaskasum oli mullu 38,3 miljonit eurot, teatas majandus- ja kommunikatsiooniministeerium.

“Tallinna Sadama majandusnäitajad olid 2014. aastal väga head, seda nii 110,8 miljoni euroni ulatunud tegevustulude kui 52,7 miljoni eurose tegevuskasumi näol,” lausus majandus- ja taristuminister, ASi Tallinna Sadam aktsionäride üldkoosoleku ülesannetes Kristen Michal. “Ka ettevõtte korrigeeritud maksueelne kasum – 52,5 miljonit eurot – oli läbi aegade suurim.”

Tallinna Sadama 2014. aasta puhaskasum oli 38,3 miljonit eurot, mis on 2013. aastaga võrreldes 1,3 miljoni euro võrra vähem. Auditeeritud puhaskasumi vähenemine tulenes tulumaksukulu kasvust seoses eelmisel aastal riigieelarvesse makstud rekordilise 42 miljoni euro suuruse dividendimaksega.

Koos 2014. aasta majandusaruandega kinnitas minister ettevõtte tänavuse dividendimakse summas 31,2 miljonit eurot.

“Rahandusministeeriumiga saavutatud kokkuleppe kohaselt kantakse dividendid riigieelarvesse ühes osas novembrikuus,” ütles Tallinna Sadama nõukogu esimees Remo Holsmer. “Dividendimaksele lisandub tulumaksukulu summas 7,8 miljonit eurot, mis teeb riigieelarvesse kantavaks kogusummaks 39 miljonit eurot.”

Väljakutse parvlaevade hankimine

Eelmise aasta suurimaks väljakutseks oli nii Tallinna Sadamale kui ettevõtte omanikuna riigile nelja uue parvlaeva hankimine. „Omaniku ootus on, et laevad valmiksid õigeaegselt ning Tallinna Sadam juhiks projekti igas mõttes hästi,“ sõnas Michal.

„Laevade ehitus nii Poola kui ka Türgi tehastes on graafikus ning töö käib,“ kinnitas ettevõtte juhatuse esimees Ain Kaljurand. Uute parvlaevade kiilu asetamise tseremooniad on kavandatud 2015. aasta kevadesse. Parvlaevade veeskamine algab käesoleva aasta lõpus ning aluste käigukatsetused toimuvad 2016. aasta suvel. Vastavalt laevatehastega sõlmitud lepingutele antakse parvlaevad Tallinna Sadamale üle 2016. aasta hilissuvel.

Enim tulu tõi jäämurdja

Eelmisel aastal kasvas tululiikide lõikes müügitulu enim jäämurdjaga Botnica seotud laeva prahitasust. Botnica osutab jäämurdeteenust veeteede ametiga sõlmitud lepingu raames ning talvise perioodi välisel ajal eritööde laevana avameretöödel. Traditsioonilistest tuludest kasvas enim tulu sadamatasudest, kasvas ka tulu maa ja muu vara kasutusse andmisest. Kaubatasu tulu eelmisel aastal vähenes, peamiselt laev-terminal-laev kauba osakaalu suurenemisega vedellasti hulgas.

Tallinna Sadama kaubamaht oli 2014. aastal 28,3 miljonit tonni, mis on aasta varasemast 0,1 miljonit tonni enam. Tallinna Sadama sadamaid läbinud reisijatemaht kasvas eelmisel aastal rekordilise 9,57 miljoni inimeseni, võrrelduna 2013. aasta 9,24 miljoni reisijaga.

Hetkel kuum