Pille Ivask • 12. veebruar 2017 kell 9:45

4 põhjust õppida selgeks uus võõrkeel

Sõnaraamat  Foto: epa

Võõrkeelte õppimine annab lisaks suhtlusoskusele ja äriperspektiivide laiendamisele ka oskuse paremini kuulata ning suurendab emotsionaalset intelligentsust.

Kuigi tänapäeval pole võõrkeelte õppimine mingi uudis ning seda võetakse elu normaalse osana, tasub teada, et uut võõrkeelt ei tasu õppida üksnes praktilisest vajadusest.

Väljaanne Entrepreneur uuris tõlkeagentuuri Day Translations presidendi Sean Hopwoodi käest, mil viisil arendab võõrkeelte õppimine inimest.

Hopwood, kes räägib ladusalt seitset võõrkeelt, märkis, et uues keeles suhtlemine on vaid üks väike osa võõrkeelte õppimise kasulikkusest. Tegelikult muudab võõrkeelte õppimine inimese paremaks suhtlejaks, osavamaks probleemide lahendajaks, heaks meeskonnamängijaks ning laiendab inimese emotsionaalseid oskusi sedavõrd, et ta muutub empaatilisemaks ning oskab näha probleeme ka läbi teiste inimeste silmade.

“Inimesed, kes räägivad mitut võõrkeelt, saavad aru erinevatest vaatenurkadest ning kultuuridest ning oskavad mõelda mitut moodi, mis on ärielus väga kasulik,” märkis Hopwood.

Seega, miks on kasulik võõrkeeli õppida?

Aitab hirmudest üle saada. Uue võõrkeele õppimine võib nii mitmelgi puhul aidata ettevõtjal saada üle hirmust mõnele teisele turule laieneda. Keelt õppides õpitakse paralleelselt tundma ka kultuuri ning seni võõrad asjad tunduvad hoopis tuttavamad.

Võõrkeele õppimine õpetab kuulama. Uue võõrkeele õppimise käigus omandab enamik inimesi võrreldes varasemaga palju parema kuulamisoskuse. Kui võõrkeele tase pole veel kõige parem, on ka lihtsamatest lausetest aru saamiseks tarvis tähelepanelikult kuulata, et mõista, millest jutt. Laiemalt võttes on hea kuulamisoskus aga äärmiselt vajalik, kui otsida uusi sihtturge ning leida uusi koostööpartnereid.

Võõrkeele õppimine õpetab süstemaatilisust. Kuigi inimesed on erinevad, võtab uue võõrkeele õppimine üldjuhul palju aega ning nõuab süsteemset lähenemist ja head aja planeerimise oskust. Nõnda nagu võõrkeelt õpitakse kõige lihtsamatest asjadest alates, võiks seda proovida üle kanda ka muudele tegevustele ning muuta süsteemseks ning läbimõelduks iga oma projekt või idee. See aitab kokkuvõttes aega kokku hoida, aitab kaasa parema tulemuse saavutamisele ning annab head eeskuju ka teistele.

Võõrkeel avardab maailmatunnetust. Lisaks praktilisele väärtusele on võõrkeele õppimine ka heaks allikaks kiigata neisse riikidesse, kus keelt kõneldakse. Näiteks saksa keelt õppides on üsna tõenäoline, et lisaks uutele sõnadele õpitakse tundma ka kohalikku kultuuri, ajalugu ning läbi selle ka ühiskonnas levinud väärtushinnanguid. Kõik see avardab maailmapilti ning paneb mõtlema, kuidas me ise maailma tunnetame ning ennast positsioneerime. See omakorda on aga kasulik ettevõtluses, kuna edukaks äritegevuseks on vaja lisaks seadusele tunda ja kohalikke traditsioone ning mõista, millal mida teha. Siin võib mõneti hoiatava näitena tuua Amazoni, kellel Indias kuigi hästi ei lähe, kuna ettevõte ei mõista kohalike inimeste väärtusi ega mõttemalle.

Hetkel kuum