Märt Belkin • 21. märts 2017 kell 12:45

Ministrite komisjon hakkab Eesti konkurentsivõimet suurendama

Peaminister Jüri Ratas  Foto: Andras Kralla

Peagi hakkab tööle ministritest koosnev konkurentsivõime komisjon, mis peaks edendama Eesti majandusarengut ning muutma riiki konkurentsivõimelisemaks.

"Valitsuse eesmärk on Eesti väljaviimine majandusseisakust," seisab eelnõu seletuskirjas. Uut komisjoni on valitsuse hinnangul vaja selleks, et tõhustada täidesaatva võimu tasemel riigi majandusarengu ja konkurentsivõime edendamisega seotud ülesannete täitmist ja koordinatsiooni.

Komisjoni loomise otsustas valitsus veebruari lõpus toimunud kabinetinõupidamisel. Nüüd on riigikantselei saanud valmis komisjoni moodustamise eelnõu ning kui ministrid seda toetavad, saab peaministri juhitud uus insitutsioon tööd alustada.

Komisjoni põhiülesanne on kujundada valitsuse pädevustes olevates küsimustes seisukohti majandus- ja konkurentsivõime vallas ning juhtida konkurentsivõime kava koostamist ja elluviimist. Lisaks hakkab ministrite komisjon koordineerima täidesaatva riigivõimu asutuste tegevust majandus- ja konkurentsivõimepoliitikas.

Samuti lasub loodaval komisjonil ülesanne koordineerida vajadusel riiklike tugistruktuuride nagu EAS, Kredex, Eesti Teadusagentuur ja maaelu edendamise sihtasutus tegevust. Ministrid hakkavad ka analüüsima riigi konkurentsivõime ja majanduse olukorda.

Et enda ülesandeid täita, saab komisjon anda täidesaatva riigivõimu asutustele ülesandeid ning algatada analüüside koostamist ja teha järelepärimisi. Samuti saab komisjon kokku kutsuda eksperdikogusid, millel hakkab plaanide järgi olema oluline nõuandev roll. Ekspertkogud hakkavad tegema komisjonile ettepanekuid ning aitama neid ülesannete püstitamisel.

Loodavat komisjoni hakkab juhtima peaminister ning selle liikmeteks saab seitse valitsuse 14 ministrist. Kõrvale jäävad siseminister, kultuuriminister, sotsiaalkaitseminister, kaitseminister, keskkonnaminister, riigihalduse minister ja maaeluminister. Siiski saavad ka nemad komisjoni istungil osaleda, kui teemakäsitlus nende kohalolu eeldab ning peaminister nad istungile kutsub.

Ministrite komisjonile hakkab toeks olema ametnike taseme alakomisjon, mille moodustab riigikantselei. See koosneb ministeeriumite vastavate valdkondade asekantsleritest ning hakkab konkurentsivõime komisjonile istungite materjale läbi vaatama ning otsustama, kas need on ministrite ette viimiseks sobilikud.

Varem on ministrite eestvedamisel majandusele hoogu sisse puhuda proovinud näiteks justiitsminister Urmas Reinsalu eestvedamisel loodud ettevõtjate ja ametnike töögrupp, mis tegi mullu märtsis 64 ettepanekut, kuidas Eesti ärikeskkond paremaks muuta.

Reinsalu trumpas aga novembris üle toonane peaminister Taavi Rõivas, kelle kokku kutsutud majandusarengu töögrupp pakkus vahetult enne valitsuse vahetamist välja 80 viisi, kuidas majandust edendada.

Hetkel kuum