16 märts 2018

Aidu tuulepargi vaidluse aegumine selgub aprillis

Vennad Sõnajalad Baltikumi kõrgeimaa Eleon 3M116 tuuliku otsas.  Foto: Andres Haabu

Aidu tuulepargi ja riigi vahelises kohtuvaidluses ei ole siiani jõutud isegi arusaamale, kas kogu vaidlus ei ole mitte aegunud, otsus selle kohta langetatakse aprillis.

Neljapäeva Jõhvi kohtumajas jätku saanud kohtulahingus jõudis Aidu tuulepargi omanikke vihastada asjaolu, et kohtunik otsustas ära jätta Andres Sõnajala ja Aidu Tuulepark OÜ poolt tunnistajaks kutsutud tuuleettevõtja Harry Raudvere kuulamise.

"Kohus jättis juhatuse liikme vande all ülekuulamise taotluse rahuldamata seetõttu, et täidetud ei olnud seaduses sätestatud eeldused. Täiendavate tunnistajate ülekuulamise taotlused jäid rahuldamata põhjusel, et kohtule on juba esitatud piisavalt tõendeid," kommenteeris kohtu otsust pressiesindaja Krista Tamm.

Kohus ei ole põhjendanud ühegi isiku ülekuulamisest keeldumist tema võimaliku vaenulikkusega, lisas ta.

Otsuse, kas lõpetada kohtumenetlus protesti esitamise tähtaja ületamise tõttu, langetab kohus hiljemalt 17. aprillil, ütles Tamm.

Riik ja Aidu tuulepark on kohtus, sest kaitseministeerium palus mullu veebruaris maavalitsusel alustada järelevalvemenetlust, kuna tuulepargi arendajad olla tegutsenud omavoliliselt.

Taotluse tuulepargile antud ehitusloa tühistamiseks esitas Ida-Viru maavanem mullu aprillis. Tartu halduskohus peatas esialgse õiguskaitsena ka ehituslubade kehtivuse. Praeguseks on kohtuasi maavalitsuste kaotamise tagajärjel läinud edasi justiitsministeeriumi kätte.

Kohtusse mineku ajal oli maavalitsuse argument, et tuulikumudeli muutmine ja sellega kaasnenud tuulikute suurem pikkuse ei olnud kooskõlastatud. Ehitusload rikkuvat muu hulgas kaitseministeeriumi õigust korraldada riigikaitset, kuivõrd ehituslubade kohaselt on püstitatavatel tuulikutel oluline mõju kaitseväe õhuseire radari toimimisele.

Sõnajalgade seisukohast vaadates kooskõlastas kaitseministeerium aga Aidu pargi kõrguspiirangut esitamata. "Nii vald, maakond kui ka kaitseministeerium olid teadlikud, et Vestase tuulikud asendatakse Eleoni tuulikuga. Vald on andnud ehitusprojektis selleks loa ja kaitseministeerium kooskõlastanud Aidu pargi varem ilma kõrguspiirangut esitamata. Tuulikute pikkuse erinevus on marginaalne," on Andres Sõnajalg varem öelnud.

Hetkel kuum