Äripäev • 25. juuli 2018 kell 6:11

Veeärid ütlevad sunddividendide nõudele ei

vesi  Foto: epa

Sunddividendide eelnõu, mille eesmärk on anda väikeaktsionäridele õigus nõuda ettevõttelt sunniviisiliselt dividendide maksmist, on vee-ettevõtetele negatiivse mõjuga, leiab Eesti Vee-ettevõtete Liit EVEL.

Eestis on laialt levinud regionaalne vee-ettevõtlus, kus paljud kohalikud omavalitsused on ühinenud aktsiaseltsidesse, mida iseloomustab see, et on üks-kaks tuumikaktsionäri ja väikeaktsionärid. Enamasti on omanikutulu nõuda võivate väikeaktsionäride osalus üle 26 protsendi.

Regionaalsed vee-ettevõtted pakuvad ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenust lisaks kohalikele omavalitsustele sageli ka laiemalt - kvaliteetse ja kestliku teenuse tagamiseks on investeeritud alates sajandivahetusest üle miljardi euro ning investeeringud peavad jätkuma, selgitas EVEL pressiteate vahendusel.

Veeteenust osutavad aktsiaseltsid tegutsevad äriseadustiku põhjal, nagu ka kõik teised äriühingud. "Kujutage nüüd ette olukorda, kus vee-ettevõtte väikeaktsionäridest kohalikul omavalitsusel tekib õigus sunddividendidele, aga samal ajal on ettevõttel vaja kasum investeerida, ja investeerida sageli just väiksemate asumite heaks," toob EVEL näite.

"Sunddividendide nõudeõiguse seadustamine oleks mitmest aktsionärist koosneva vee-ettevõtte moraalile ja kestlikkusele laastava mõjuga."EVEL lisab, et nende sektori erisus on seegi, et riigiabiga soetatud vara kapitaliseerimisega tekkiv kasum on vaid raamatupidamislik ja näiline.

"Toetustega soetatud varade amortiseerimisel kasum kahaneb, aga veeteenuse hinnas see ei kajastu. Ühel majandusaastal võib kasum ulatuda kümnetesse miljonitesse eurodesse. Absurdne on olukord, kui väikeaktsionärid saavad sunddividende näilisest kasumist," hoiatab EVEL ja lisab, et niimoodi oleks vee-ettevõte majandamine võimatu.

Eesti Vee-ettevõtete Liit EVEL on loodud 1995. aastal ning ühendab ühisveevärgi- ja -kanalisatsiooniteenust osutavaid ettevõtjaid. Ühendusse kuulub 46 ettevõtet, kes teenindavad ca 90% ühisveevärgiteenuse tarbijast Eestis.

Hetkel kuum